מחפשים הכנה למבחן מר"ב?

מבחן מרב לדוגמא - מבחן אנליטי

המבחן שלפניכם בחינם לגמרי, ואינכם צריכים להזין בסופו פרטים אישיים כדי לקבל את תוצאותיו. המבחן מכיל שאלות מתחומים שונים בבחינה, אך אינו זהה במתכונתו למבחני האמת, והוא מוצג כדוגמה בלבד לשם תרגול. בהצלחה!
מבחן מרב לדוגמא - מבחן אנליטי
עומדות לרשותך 20 דקות לפתרון כל השאלות. בהצלחה!
תמונה מקדימה 1 עבור מסכים קטנים
1.
שאלה #1 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
2.
שאלה #2 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
3.
שאלה #3 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
4.
שאלה #4 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
5.
שאלה #5 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 6 עבור מסכים קטנים
6.
שאלה #6 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
7.
שאלה #7 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
8.
שאלה #8 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
9.
שאלה #9 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
10.
שאלה #10 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
11.
שאלה #11 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 12 עבור מסכים קטנים
12.
שאלה #12 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
13.
שאלה #13 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
14.
שאלה #14 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
15.
שאלה #15 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
16.
שאלה #16 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4