מחפשים הכנה למבחן מר"ב?

מבחן מרב לדוגמא - מבחן אנליטי

מבחן מרב לדוגמא - מבחן אנליטי
עומדות לרשותך 20 דקות לפתרון כל השאלות. בהצלחה!
תמונה מקדימה 1 עבור מסכים קטנים
1.
שאלה #1 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
2.
שאלה #2 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
3.
שאלה #3 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
4.
שאלה #4 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
5.
שאלה #5 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 6 עבור מסכים קטנים
6.
שאלה #6 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
7.
שאלה #7 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
8.
שאלה #8 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
9.
שאלה #9 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
10.
שאלה #10 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
11.
שאלה #11 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 12 עבור מסכים קטנים
12.
שאלה #12 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
13.
שאלה #13 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
14.
שאלה #14 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
15.
שאלה #15 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
16.
שאלה #16 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4