נשמח לעזור גם לך להצליח!

תנאי שימוש

תנאי מימוש של קופונים והנחות

תנאי מימוש של קופונים והנחות

לתשומת ליבך, קוד קופון אישי שהופק למענך תקף לרגע הפקתו. כל עוד לא מומש הקופון, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטלו או לשנות את ערכו וכל זאת מבלי הצורך ליידע אותך מבעוד מועד. על מנת למנוע אי נעימויות, מומלץ לממש את הקופון סמוך ככל הניתן למועד הפקתו. באפשרותך לבדוק בסך הקניות את הקופון שבידך כדי לדעת אם הוא בתוקף ומה גובה ההנחה שמתקבלת בעבורו. קוד קופון שקיבלת באתר אחר שאינו אתר "ניב רווח" אינו באחריותנו ואיננו מתחייבים לכבדו.
check-markלמה ללמוד דווקא אצל ניב רווח?
למה ללמוד דווקא אצל ניב רווח?
ימי לימוד גמישים
שעות לימוד גמישות
אורך הקורס
מתאים גם לחיילים
גם לתלמידי תיכון‎‏
ניב רווח
אתם מחליטים
קורסים אחרים
אחרים מחליטים
מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות החזרות וביטולים

לקוח יקר, לתשומת ליבך: מטבע הדברים, לא ניתן להתחייב על הרכב המבחנים וסוגי השאלות שיופיע ביום המיונים שלך או בבחינה אליה אתה ניגש. אנחנו עושים את מירב המאמצים לספק לך הכנה איכותית אך איננו יכולים לחזות במדויק מאום.

הזמנת ספרים וביטול הזמנת ספרים
אנו מוצאים לנכון להדגיש בפניך, כי לפי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, אין החזר כספי על ספרים, וכי תקנות ביטול עסקה אינן חלות על ספרים מאחר ומדובר ב"טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית". לכן, דע כי מרגע פתיחת החבילה לא תוכל לקבל עבורם החזר כספי כלשהו. במקרה שהתעורר צורך בהחזר החבילה, יש לשלוח אותה למשרדנו ברחוב טשרניחובסקי 37 בחיפה, לא יאוחר מ- 14 ימים מהיום בו קיבלת אותה. אנו ממליצים להתייעץ טלפונית עם נציגי ניב רווח בע"מ בטלפון 1-800-750-760 לפני ביצוע הרכישה. 

רכישת ערכות תרגול אונליין או ביטולן
ביטול רכישת חבילת תרגול אונליין אפשרי רק במהלך 24 השעות שלאחר הרכישה ואך ורק במקרים בהם לא בוצע כל תרגול מכל סוג שהוא מהתרגילים שבחבילה שנרכשה (למעט תכנים חינמיים). הנך מסכים בזאת כי בכל מקרה בו בוצע לפחות תרגול אחד מהחבילה שרכשת, לא תוכל לבקש כל החזר או ביטול. הנך מאשר בזאת כי מובן לך שלא תוכל לקבל כל סכום חלקי כלשהו גם אם לא סיימת את מכסת התרגילים בחבילה שרכשת, וכי החזר מלא יינתן רק במקרים בהם טרם נעשה שימוש כלשהו במערכת. בקשת ביטול תוכל להתקבל עד 24 שעות מרגע הרכישה. את בקשת הביטול יש לבצע טלפונית בלבד מול נציגנו בטלפון שמספרו 1-800-750-760. דמי הביטול במקרה ביטול יהיו בשיעור של 5% מסכום הרכישה.

תוקף חבילות תרגול אונליין באתר
חבילות תרגול אונליין הינן בתוקף רק עד לסיום המועד במהלכו נרכשו, זאת גם במקרים בהם לא נוצלה החבילה במלואה. היה וברצונך להאריך מועד תוקפה של חבילה, הדבר יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדית של החברה, ובשום מקרה לא תינתן הארכה מעבר למועד אחד נוסף. לא יינתן כל זיכוי או החזר בעבור ניצול חלקי של החבילה.

תמיכה מקצועית בוואטסאפ לרוכשי ערכת קלאסיק

התמיכה המקצועית בהתכתבות בוואטסאפ עם מדריכים ניתנת בחינם לחצי שנה ממועד הרכישה, ולה זכאים רוכשי ערכת פסיכומטרי קלאסיק בלבד. בכל מקרה, הארכת התמיכה בתוספת תשלום תהיה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ונתונה להחלטתה בלבד.

גישה לתכני האתר
רוכשי אחת מהערכות הבאות: קלאסיק, סולו, ערכת כמותי וערכת מילולי זכאים לגישה לתכני האתר. הגישה לתכני האתר מותנית ברישום למערכת ומוגבלת למועד אחד בלבד ולכל המאוחר לזה שאחריו מיום רכישת הערכה.

הבהרות
1. לקוח הזכאי לתמיכה בוואטסאפ ו/או לגישה לתכני האתר (המותנים ברישום למערכת) יוכל להשתמש בזכאות זו למועד אחד בלבד ולכל המאוחר לזה שאחריו מיום רכישת הערכה, וכך גם הזכאות לשליחת חיבורים לבדיקה בתשלום. 
2. הזכאות לתמיכה בוואטסאפ הינה אישית לרוכשי ערכת הספרים ואינה ניתנת להעברה.
3. הגישה לתכני האתר הינה אישית לרוכשי ערכות הספרים ואינה ניתנת להעברה. 
4. בכל מקרה, הארכת תמיכת המדריכים בוואטסאפ ו/או הארכת הגישה ל"אזור האישי" באתר יהיו כפופות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ונתונים להחלטתה בלבד.
השימוש באתר

השימוש באתר

תנאי לרכישה באתר הוא שהרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.


אספקת המוצרים נעשית באמצעות דואר שליחים תוך 7 ימי עסקים. איסוף עצמי בכל יום עבודה שאינו שבת וחג מתבצע בין השעות 09:00-13:00. האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.


ניב רווח בע"מ מציעים את המידע וחומרי הלימוד שבאתר זה בכפוף לתנאים הבאים. השימוש בתכנים הכלולים באתר ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

אחריות
שירותי האתר והחברה מוצעים לציבור הנבחנים או המתעניינים כמו שהוא. החברה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג. כמו כן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג על ידי המשתמש או על ידי צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע שבאתר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, והשימוש בחומר המופיע באתר הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש בו, גם אם הבין המשתמש, בטעות, כי הוא מקבל "יעוץ" או "הכוונה". השימוש בכל מידע או תוכן המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה. למען הסר כל ספק, בכל הקשור לבחינה הפסיכומטרית, הגוף המוסמך בישראל הוא המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את האתר, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
פרטי משתמש ושליחת פרטים

פרטי משתמש ושליחת פרטים

הנך מתחייב בזאת שהפרטים שהנך מוסר בעת ההרשמה הינם פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים כוזבים הנה הפרה של תנאי השימוש, ובעצם מסירתך פרטים כוזבים הנך מקבל דבר שלא כדין, ומסכים מראש לשלם לאתר כל סכום שידרוש האתר בגין שימוש כוזב זה. שים לב: האתר לא יעביר את פרטיך לצד ג' כלשהו מבלי לקבל את הסכמתך מראש, זו התחייבות, לכן הקפד נא להירשם כחוק.

שליחת פרטים
באתר מופעלת בין היתר מערכת לשליחת פניות ("לידים") למוסדות לימודים שונים. הנך מצהיר בזאת כי שליחת הפרטים אל מוסד כלשהו הינה על אחריותך בלבד, והאתר לא יהא אחראי למקרים בהם תוטרד ע"י מפרסם כלשהו. כמו כן, אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיך למפרסם אחר ללא קבלת אישורך הטלפוני, אך במקרים בהם עשה זאת המפרסם אליו שלחת את פרטיך, לא נהיה אחראיים לפעולתו ולתוצאותיה. בנוסף, אם שלחת למפרסם את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הטלפון שלך, כתובת מגורים וכדומה, הנך מסכים בזאת לקבל מהמפרסם חומר פרסומי כל עוד לא תצהיר בפניו כי הנך מעוניין להפסיק שירות זה. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם לך עקב שימוש של מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלחת לו, בטלפון או במכשיר הנייד, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודותיך ששלחת ביוזמתך.
 
על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.
זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים בחומר המוצג באתר שייכות לניב רווח בע"מ, אלא אם כן נקבע ונאמר באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. חובה על המצטט לצטט את הכתוב ככתבו וכלשונו בלא כל שינוי היכול להפחית בערך הכתוב. רק הסכמה מראש ובכתב מאת הבעלים של זכויות היוצרים בחומר תאפשר שימוש בחומר.

חומרי הלימוד המוצעים באתר הם בבעלות מלאה של ניב רווח. גניבה או פרסום של מי מהם אינה חוקית. באם העתקת שאלה מהאתר ופרסמת אותה במקום אחר, הנך מתחייב בזאת לשלם לאתר סכום של 10,000 ש"ח פלוס מע"מ עבור כל שאלה שהועתקה, כפיצוי מוסכם וידוע מראש לשני הצדדים, מבלי שיידרש האתר להוכיח נזק כלשהו שנגרם בעקבות העתקה זו. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה, והאתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע ממך נזקים נוספים שנגרמו כתוצאה מפעולתך.

למען הסר ספק, גם בנוגע לחומרים כתובים / מצולמים / מוקלטים שמקורם בתלמיד/ה והוזנו על ידי התלמיד למערכות שונות כגון תוכנת המילים, פורום, קבוצת פייסבוק, מענה טלפוני וכדומה, כל זכויות היוצרים עליהם יהיו של ניב רווח בע"מ, לרבות אך לא רק: אסוציאציות שהזין תלמיד למילה/ביטוי בתכנת המילים, שאלות ששאל תלמיד בקבוצת הפייסבוק או בפורום, שאלות ששאל תלמיד בטלפון את צוות המדריכים, שאלות ששאל תלמיד את צוות המשרד, וכדומה. חברת ניב רווח בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להציג את שאלות של תלמידים לתלמידים אחרים באופן פומבי וגלוי, להציג אסוציאציות של תלמידים לתלמידים אחרים, והכל מבלי שתהא החברה חייבת במתן קרדיט לתלמדי הספציפי. לאחר תום מועד הבחינה ו/או פקיעת תוקף חשבון התלמיד והכל לפי העניין, חומרים אלה אפשר שיימחקו לצמיתות, או לתקופה כלשהי, או שייעשה בהם שימוש לרווחת תלמידים אחרים ו/או לשימוש החברה, והתלמיד לא יוכל לבוא בטענה כלשהי במישרין או בעקיפין בנוגע לשימוש בתכנים אלה.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
הגבלות יישומים

הגבלות יישומים

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין להציג תכנים שמופיעים באתר בכל דרך שהיא למעט אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב.
תכנים באתר

תכנים באתר

בחלקים מסוימים באתר מופיעים תכנים שמקורם במשתמשי האתר (לדוגמה, בפורום). תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. חופש הדיבור הוא ערך עליון, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, ובמידת הצורך, לשנותם על ידי עריכה חופשית לפי שיקול דעתנו הבלעדי, או לא להוסיפם כלל, על מנת שלא לפגוע ברגשותיהם של גולשים אחרים. האתר לא יישא באחריות לתכנים שהוספו ע"י משתמשים.

תכנים מסחריים
באתר מופיעים תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. האתר לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ועל הנסמך על הפרסומים מטעמם - הגולש. פרסום התכנים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. האתר אינו צד לשום עסקה שנערכת בין המשתמשים באתר לבין המפרסמים את שירותיהם בו.

איסוף מידע
לצורך שיפור יעילות האתר, תחזוקתו וניהולו, ייאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע ייאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות, לצורך איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ולצורך בחינת ביצועי המערכת. איסוף זה ייעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של ההקלקות (Hits) באתר בתוכנות סטטיסטיות הקיימות בשוק. המידע נאסף לצורכי סטטיסטיקה ולא ייעשה בו שימוש מסחרי העלול להטריד את המשתמש.
איסור פרסום תכנים

איסור פרסום תכנים

אין לפרסם באתר כל תוכן שהגישה אליו היא באמצעות סיסמה בלבד, ואין להציג באתר קישורים מסוג "קישור עמוק" (deep link) שמטרתם לגבור על סיסמה או תנאי שימוש המוצגים בעמוד הבית של אתר אחר. אין לפרסם באתר סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, שעוקפים הרשמה, בין אם בתשלום ובין אם לאו; אין לפרסם באתר תכנים שתוכנם שקרי או מטעה; אין לפרסם באתר כל תוכן הפוגע בזכויותיהם של אחרים; אין לפרסם באתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה; אין לפרסם באתר תכנים הנוגעים לקטינים, היכולים בטעות או שלא בטעות לזהותם או לגלות את דרכי ההתקשרות עימם; אין לפרסם באתר לשון הרע על אדם, או פגיעה בפרטיותו. אין לפרסם באתר כל תוכן המזהה אישית אנשים מבלי שאלו נתנו את הסכמתם בכתב ובחתימתם לפרסום זהותם; אין לפרסם תכנים בעלי אופי מעליב, פוגע, עוין, כוחני, או גס רוח; אין לפרסם באתר תכנים מפלים או גזעניים, או תכנים שיכולים להתפרש כמעודדים ביצוע עבירה פלילית או תוכן שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית ולגרור אחריות נזיקית; זכור: התכנים שתמסור לפרסום יכולים להיות חשופים לשימוש המשתמשים האחרים באתר. לכן נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת email או מספר טלפון). אנו ממליצים, ככלל, להסתפק במסירת השם הפרטי בלבד.

שליחת פרסומות דרך האתר
באתר מופעלת מערכת המאפשרת התקשרות עם מוסדות לימודים שונים. מערכת זו מיועדת למתעניינים בלימודים בלבד. אין לשלוח כל סוג של פרסומת דרך מערכת זו, בשום מקרה. הנך מתחייב לפצות את בעלי האתר בסכום קבוע מראש של 2,500 ש"ח פלוס מע"מ בעבור כל פרסומת שתשלח דרך האתר (שליחת פרסומת זהה למספר מוסדות כמוה כשליחת מספר פרסומות, והכל לפי מספר הפניות בפועל שנשלחו על ידך), מבלי שהאתר יתחייב בהוכחת נזק כלשהו שנגרם כתוצאה מפעולתך. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה, והאתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע ממך נזקים נוספים שנגרמו כתוצאה מפעולתך.
שינויים באתר

שינויים באתר

מעת לעת ישונו התכנים באתר, כמו גם מראהו ועיצובו, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שהתרחשו אגב ביצועם. ט.ל.ח
תלמידים ממליצים על ניב רווח פסיכומטרי
איתמר יקיר - ציון פסיכומטרי 785
785
איתמר יקיר
נועה בוימל - ציון פסיכומטרי 719
719
נועה בוימל
איתי ברקוביץ - ציון פסיכומטרי 769
769
איתי ברקוביץ
שני גריג - ציון פסיכומטרי 714
714
שני גריג
זיו רחמימוב - ציון פסיכומטרי 673
673
זיו רחמימוב
שיר רוזן-צבי - ציון פסיכומטרי 751
751
שיר רוזן-צבי
ליהיא מנחם - ציון פסיכומטרי 735
735
ליהיא מנחם
אתגר פרץ - ציון פסיכומטרי 719
719
אתגר פרץ
שני אמסלם - ציון פסיכומטרי 718
718
שני אמסלם
גדעון חורש - ציון פסיכומטרי 660
660
גדעון חורש
לאה גסמן - ציון פסיכומטרי 769
769
לאה גסמן
לרשימת הממליצים המלאה
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר