רוצה מידע על ספרי הכנה למבחן מימד?

מבחן מימד - ממוצע

ממוצע חשבוני פשוט

ממוצע משוקלל

מה זה ממוצע?

ממוצע הוא "נקודת שיווי משקל" הקיימת בכל קבוצה של מספרים.
ממוצע חשבוני של קבוצת איברים הוא סכום האיברים המחולק במספר האיברים.

לדוגמה
: בקבוצת המספרים 1,4,7 ממוצע הקבוצה הוא 4.
זאת מכיוון שסכום האיברים חלקי מספר האיברים הוא: .
ממוצע אינו חייב להיות מספר בקבוצת המספרים הנתונה.

לדוגמה
: בקבוצת המספרים 3 ו- 9  הממוצע הוא 6.
זאת מכיוון שההפרש בין 6 למספר הגדול ממנו בקבוצה (9) הוא 3=9-6, וגם ההפרש בין 6 למספר הקטן ממנו בקבוצה (3) הוא 3=6-3.

חישוב ממוצע פשוט

נוסחת הממוצע:  
עבור שני מספרים, הממוצע יהיה שווה: ממוצע פשוט א
עבור שלושה מספרים, הממוצע יהיה שווה: חישוב ממוצע פשוט ב
וכן הלאה, בהתאם למספר האיברים שלהם אנו מחשבים ממוצע.
דוגמה מספרית: ממוצע המספרים 2, 3, ו- 4 שווה לסכום שלושת המספרים חלקי 3:חישוב ממוצע פשוט ג

תרגול נוסחת הממוצע

חשב ממוצע לקבוצות המספרים הבאות:

  1.     1,6,8.
  2.     12,15,18.
  3.     11,12,13.
  4.     2,10,99.
  5.     1,000, 2,000, 3,000.
  6.     2, 2, 7, 24, 40.
  7.     31, 50.
  8.     120, 530, 250.
 

שאלות ממוצע יופיעו לעתים כשאלות מילוליות שבהן נצטרך להוציא את הנתונים המספריים מתוך המלל.
מרגע שאיתרנו את הנתונים המספריים, עלינו פשוט להציב את הנתונים בנוסחת הממוצע.

סכום האיברים

לפי נוסחת הממוצע, הממוצע שווה לסכום האיברים חלקי מספר האיברים. על ידי הצבה בנוסחה נוכל למצוא את סכום האיברים בהינתן מספר האיברים והממוצע.

לדוגמה, אם ממוצע של 10 מספרים הוא 30, נוכל לדעת שסכום כל המספרים הוא 300=10*30. הסיבה לכך היא שאם נקרא לסכום כל המספרים x ונציב אותו בנוסחת הממוצע הכללית נקבל: 30=x/10 וכך על ידי הכפלת שני צידי המשוואה ב- 10 נקבל: 300=10*30=x.

פתרונות לתרגול נוסחת הממוצע

1. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 5=15/3=3/(1+6+8). למעשה, סכמנו את שלושת המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 3.

2. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 15=45/3=3/(12+15+18). למעשה, סכמנו את שלושת המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 3.

3. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 12=36/3=3/(11+12+13). למעשה, סכמנו את שלושת המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 3.

4. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 37=111/3= 3/(2+10+99). למעשה, סכמנו את שלושת המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 3.

5. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 2000=6000/3 =3/(3000+2000+1000). למעשה, סכמנו את שלושת המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 3.

6. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 15=75/5=5/(40+24+7+2+2). למעשה, סכמנו את חמשת המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 5. נשים לב שבקבוצת המספרים מופיע פעמיים המספר 2, אך אין זה משנה. אנו סוכמים את 2 פעמיים בדיוק, משל היו אלה שני מספרים שונים.

7. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 40.5=81/2=2/(50+31). למעשה, סכמנו את שני המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 2. נוכל לראות שממוצע יכול להיות גם מספר שאינו שלם.

8. נציב את המספרים בנוסחת הממוצע ונקבל: 300=900/3=3/(250+530+120). למעשה, סכמנו את שלושת המספרים וחילקנו במספר האיברים שהוא 3.
רוצה מידע על ספרי הכנה למבחן מימד?
2017 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | +Niv Revah | בניית אתריםבניית אתרים