נשמח לעזור גם לך להצליח!

מבחן מימד - מספרים שלמים

שלם / לא שלם

שלם / לא שלם

שלם/ לא שלם

מספרים שלמים הם מספרים הנמצאים על ציר המספרים ומורכבים מיחידות שלמות בלבד. מספרים שלמים יכולים להיות חיוביים (לדוגמה 3), שליליים (לדוגמה 3-) או 0.

מספרים לא שלמים הם מספרים שלא ניתן לבטא את ערכם ביחידות שלמות, כמו שברים (לדוגמה,1/2, הקטן מ- 1, ו-20/3 , הגדול מ- 1, שניהם אינם מספרים שלמים).
  • חיבור/חיסור שני מספרים שלמים תמיד יניב תוצאה שלמה.
  • חיבור /חיסור מספר שלם ומספר לא שלם תמיד יניב תוצאה לא שלמה.
  • חיבור / חיסור שני מספרים לא שלמים יכול להניב תוצאה שלמה או לא שלמה.
הגעת למקום הנכון!
עדיין לא רכשת הכנה למבחן מימד?
בחר מה שמתאים לך וצא לדרך... :)
זוגי / אי זוגי

זוגי / אי זוגי

מספר זוגי מוגדר כמספר המתחלק ב- 2 ללא שארית. לדוגמה: 2,4,6 הם מספרים זוגיים.
שימו לב: גם 0 הוא מספר זוגי, מכיוון שהוא מתחלק ב- 2 ללא שארית.

מספר אי זוגי הוא מספר שאם נחלקו ב- 2 נקבל שארית 1. לדוגמה: אם נחלק את 5 ב-2 נקבל 2 עם שארית 1. מכאן ש- 5 הוא מספר אי זוגי.
  • חיבור/חיסור שני מספרים זוגיים תמיד יניב תוצאה זוגית. 
  • חיבור/חיסור שני מספרים אי זוגיים תמיד יניב תוצאה זוגית
  • חיבור/חיסור מספר זוגי ומספר אי זוגי תמיד יניב תוצאה אי זוגית.
מספרים ראשוניים ונגדיים

מספרים ראשוניים ונגדיים

ראשוני

מספר ראשוני על פי ההגדרה הוא מספר חיובי המתחלק ללא שארית בשני מספרים בדיוק: ב- 1 ובעצמו.
לדוגמה: 7 הוא מספר ראשוני כיוון ששני המספרים היחידים שהוא מתחלק בהם ללא שארית הם 7 ו- 1.

שימו לב:
  • 1 אינו מספר ראשוני על פי ההגדרה (הוא מתחלק במספר אחד בלבד (1) ולא בשני מספרים).
  • 2 הוא המספר הראשוני היחיד שהינו זוגי (כל מספר זוגי אחר מתחלק ללא שארית בעצמו, ב- 1 וב- 2 ולכן לא יכול להיות ראשוני).
  • רשימת המספרים הראשוניים שכדאי לזכור: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43.
נגדיים

מספרים נגדיים הם זוג מספרים שסכומם שווה ל- 0. לדוגמה: 8 ו- (8-) הם מספרים נגדיים כיוון ש- .
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
סימני חלוקה

סימני חלוקה

ישנם כללים שיכולים לעזור לקבוע האם מספר מתחלק ללא שארית במספר אחר במהירות וללא חישוב.
נמנה כעת את הכללים שאנו ממליצים לזכור בעל פה:
 
חלוקה ב- 2
כל מספר אשר ספרת האחדות שלו היא זוגית, כלומר 2, 4, 6, 8 או 0, הוא מספר זוגי, כלומר מתחלק ב- 2 ללא שארית.
לדוגמה: ספרת האחדות של המספר 120,798 היא 8. מכיוון ש- 8 הוא מספר זוגי, המספר 120,798 הינו זוגי ומתחלק ב- 2 ללא שארית.

חלוקה ב- 3
כל מספר שסכום הספרות שלו מתחלק ללא שארית ב- 3, מתחלק ללא שארית ב- 3.
לדוגמה: סכום הספרות של 126 הוא 9=1+2+6. מכיוון ש- 9 מתחלק ללא שארית ב- 3, נדע ש- 126 מתחלק ללא שארית ב- 3.

חלוקה ב- 4
כל מספר שספרות העשרות והאחדות שלו יוצרות מספר דו ספרתי המתחלק ללא שארית ב- 4, מתחלק ללא שארית ב- 4 גם הוא.
לדוגמה: ספרות העשרות והאחדות במספר 192,940 יוצרות את המספר 40 שמתחלק ב- 4 ללא שארית, ולכן המספר 192,940 מתחלק אף הוא ב- 4 ללא שארית.
הערה: כל מספר שמסתיים בספרות 00 מתחלק ב- 4 (למשל 100 חלקי 4 שווה ל- 25).

חלוקה ב- 5
כל מספר שספרת האחדות שלו היא 5 או 0 מתחלק ב- 5 ללא שארית.
לדוגמה: ספרת האחדות במספר 29,805 היא 5, ולכן המספר מתחלק ב- 5 ללא שארית.

חלוקה ב- 6
כל מספר המתחלק ללא שארית ב- 2 וגם ב- 3 על פי הכללים הרשומים מעלה, מתחלק ללא שארית גם ב- 6.
לדוגמה: המספר 1,932 מתחלק ללא שארית ב- 2 כיוון שספרת האחדות שלו היא 2, כלומר זוגית. בנוסף, סכום הספרות של המספר 1,932 הוא 15=1+9+3+2. מכיוון ש- 15 מתחלק ללא שארית ב- 3, גם המספר 1,932 מתחלק ללא שארית ב- 3. כלומר, המספר 1,932 מתחלק ללא שארית גם ב- 2 וגם ב- 3 ולכן מתחלק ללא שארית ב- 6.

חלוקה ב- 7
לחלוקה ב- 7 אין סימן קבוע שניתן לתת ככלל. אפשר רק לנסות לראות האם אנחנו מכירים מספרים עגולים שמתחלקים ב- 7 ומשם לבדוק על ידי חיסור וחיבור 7.
לדוגמה: 721. אנו יודעים ש- 700 מתחלק ב- 7 ללא שארית. מכאן, נוסיף 7 ועוד 7 ועוד 7 ונקבל 721. כלומר, גם 721 מתחלק ב- 7. בדרך דומה, 723 לא מתחלק ב- 7.

חלוקה ב- 8
כל מספר שבו ספרות המאות, העשרות והאחדות יוצרות מספר תלת ספרתי המתחלק ללא שארית ב- 8, מתחלק ללא שארית ב- 8 בעצמו.
לדוגמה: ספרות המאות, העשרות והאחדות במספר 192,800 יוצרות את המספר 800 שמתחלק ללא שארית ב- 8, ומכאן שהמספר 192,800 מתחלק גם הוא ללא שארית ב- 8.

חלוקה ב- 9
כל מספר אשר סכום הספרות שלו מתחלק ללא שארית ב- 9, מתחלק ללא שארית ב- 9 גם הוא.
לדוגמה: סכום הספרות של 126 הוא 9=1+2+6. מכיוון ש- 9 מתחלק ללא שארית ב- 9,  נדע ש- 126 מתחלק ללא שארית ב- 9.

חלוקה ב- 10
כל מספר שספרת האחדות שלו היא 0 מתחלק ב- 10 ללא שארית.
לדוגמה: ספרת האחדות במספר 79,400 היא 0, לכן המספר 79,400 מתחלק ב- 10 ללא שארית.
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר