רוצה מידע על ספרי הכנה למבחן מימד?

מבחן מימד - בעיות תנועה

בעיות תנועה במבחן מימד

פישוט נוסחת התנועה

המרת יחידות

יחסים בנוסחת התנועה

נוסחאות הנובעות מנוסחת התנועה

מכיוון שנוסחת התנועה היא בעצם משוואה, נוכל לבצע פעולות על שני האגפים שלה וכך לבודד את המהירות ואת הזמן: 

לדוגמה: מכונית נוסעת 90 ק"מ במשך 3 שעות במהירות קבועה. מה מהירות המכונית?
נציב בנוסחה:   ונקבל 30=90/3. מכאן מהירות המכונית היא 30 קמ"ש.     


יחידות זמן ומהירות שונות

כאשר פותרים שאלה בנושא תנועה, כל יחידות הזמן צריכות להיות אחידות, וכך גם כל יחידות המרחק והמהירות. זאת על מנת שנוכל להציב בנוסחה ערכים המתאימים זה לזה.
למשל, אם ידוע כי מכונית נוסעת במהירות של 60 קמ"ש (כלומר, בשעה אחת היא נוסעת 60 קילומטרים), על מנת לחשב את הדרך שהמכונית עברה אנו צריכים לדעת כמה שעות היא נסעה.
לכן, אם הזמן יהיה נתון בדקות, נצטרך להמיר את יחידות הזמן ליחידות של שעות.
המרת יחידות זמן שמומלץ לזכור:
דקה =60 שניות.
שעה =60 דקות.
שעה =3,600 שניות.
 
המרת יחידות מרחק שמומלץ לזכור:
ס"מ =10 מ"מ.
מטר =100 ס"מ.
ק"מ =1,000 מטר.

תרגול

תרגול המרת יחידות
 1.     30 מטרים לדקה = ­­­­­­____ מטרים לשעה
 2.     120 קמ"ש = ____ קילומטרים לדקה
 3.     40 קילומטרים לדקה = ___ מטרים לדקה
 4.     2 מטרים לשניה = ___ מטרים לשעה
 5.     2,000 מטרים לדקה = ___ קילומטרים לשעה
 6.     300,000 ס"מ לשניה = ___ קילומטרים לשעה
תרגול נוסחת התנועה
השלימו את הטבלה הבאה:
 
מהירות זמן דרך
30 קמ"ש 4 שעות  
1,000 מטרים לשעה   1,000 מטרים
2 קילומטרים לדקה 30 דקות  
  5 דקות 80 מטר
80 מטר לדקה שעתיים  
80 קמ"ש 6 דקות  
2,000 מטר לדקה   360 ק"מ
2 מטר לשניה 10 שעות  
10 ס"מ לשניה   360 מטר

פתרונות

פתרונות לתרגול המרת יחידות
 1.  בשעה יש 60 דקות, לכן אם המהירות היא 30 מטרים לדקה, אז ב- 60 דקות עוברים 60*30=1,800 מטרים, כלומר המהירות 30 מטרים בדקה שווה ל- 1,800 מטרים לשעה.
 2.  בשעה יש 60 דקות, לכן אם עוברים 120 קילומטרים בשעה, כלומר ב- 60 דקות, אז בדקה עוברים 1/60 מכך, כלומר 2 קילומטרים.
 3.  בקילומטר יש 1,000 מטרים, לכן 40 קילומטרים שווים ל- 40*1,000=40,000 מטרים, ו- 40 קילומטרים לדקה שווים ל- 40,000 מטרים לדקה.
 4. בשעה יש 3,600 שניות. אם בשנייה אחת עוברים 2 מטרים אז ב- 3,600 שניות עוברים 2*3,600=7,200 מטרים, כלומר המהירות במטרים לשעה היא 7,200.
 5. נפתור בשלבים. בקילומטר יש 1,000 מטרים ולכן 2,000 מטרים שווים ל- 2 קילומטרים, והמהירות היא 2 קילומטרים בדקה. כמו כן, בשעה יש 60 דקות ולכן אם בדקה עוברים 2 קילומטרים אז ב- 60 דקות עוברים 2*60=120 קילומטרים. מכאן שהמהירות בקילומטרים לשעה היא 120.
 6. נפתור בשלבים. בקילומטר יש 1,000 מטרים ובמטר יש 100 ס"מ, ולכן בקילומטר יש 100*1,000=100,000 ס"מ. מכאן 300,000 ס"מ שווים ל- 3 ק"מ. בשעה יש 3,600 שניות ולכן אם בשנייה עוברים 3 ק"מ אז בשעה עוברים פי 3,600:  ק"מ. מכאן שהמהירות בקילומטרים לשעה היא 10,800. 

פתרונות לתרגול נוסחת התנועה
מהירות זמן דרך
30 קמ"ש 4 שעות 120 ק"מ
1000 מטרים לשעה שעה 1000 מטרים
2 קילומטרים לדקה 30 דקות 60 קילומטרים
16 מטר לדקה 5 דקות 80 מטרים
80 מטר לדקה שעתיים 9,600 מטרים
80 קמ"ש 6 דקות 8 קילומטרים
2000 מטר לדקה 3 שעות 360 ק"מ
2 מטרים לשנייה 10 שעות 72 ק"מ
10 ס"מ לשנייה שעה 360 מטרים

רוצה מידע על ספרי הכנה למבחן מימד?
2017 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | +Niv Revah | בניית אתריםבניית אתרים