נשמח לעזור גם לך להצליח!

צו ראשון - אלגברה

חשיבה כמותית במבחן הפסיכוטכני

חשיבה כמותית במבחן הפסיכוטכני

הרמה המתמטית הנדרשת במבחן מקבילה לזו הנלמדת בכיתות ח'-ט', כך שרוב המועמדים לשירות ביטחון המגיעים ליום המיונים בגיל  (כיתה י"א לכל הפחות) אמורים כבר להכיר את התכנים הרלוונטיים ולשלוט בהם. בנוסף, השאלות בפרק זה אמורות להיפתר באמצעות חישוב קצר אותו ניתן לבצע בפרק זמן של כדקה בממוצע, גם כאשר הוא מורכב ממספר שלבים.

השאלות המופיעות בפרק החשיבה הכמותית במבחן עוסקות במגוון נושאים מתמטיים בסיסיים, ביניהם אחוזים, ממוצע, חזקות, שורשים, סדר פעולות חשבון, שברים, בעיות תנועה, בעיות הספק, יחס, בעיות כלליות ועוד. סוגי השאלות המופיעות בפרק מעורבבים, כאשר הניקוד שניתן לכל שאלה זהה. זכרו כי פתרון השאלות בכל הנושאים הכמותיים בבחינה אינו מצריך שימוש במחשבון או היכרות עם נוסחה מורכבת, כך שלאחר היכרות כללית עם הנושאים ניתן לפתור את השאלות במהירות יחסית.
מבנה ספר ההכנה

מבנה ספר ההכנה

ספר ההכנה לצו ראשון של ניב רווח מתמקד בנושאים העיקריים אשר מופיעים בפרקי החשיבה הכמותית במבחנים הפסיכוטכניים, ובנוי באופן כזה בו לאחר הסברים קצרים ותזכורת של נושאים מרכזיים, יופיעו תרגילים המחולקים לנושאים השונים. התרגולים בתוך כל אחד מהנושאים מחולקים למקבצים, כך שבכל מקבץ רמת הקושי עולה מן הקל אל הקשה. חלק מהשאלות בתרגולים ניתן לפתור במהירות באמצעות שלב אחד בלבד, בעוד ששאלות אחרות מצריכות ביצוע של מספר חישובים על מנת להגיע לפתרון. עם זאת, זכרו כי אם פתרתם שאלה בחישוב שנראה ארוך ומורכב, מומלץ לבחון האם ישנה דרך קצרה מזו שמצאתם.
סדר פעולות חשבון

סדר פעולות חשבון

 • פעולות כפל וחילוק קודמות לפעולות חיבור וחיסור.
 • פעולת החזקה קודמת לכל ארבע פעולות החשבון: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.
 • סוגריים קודמים לחזקה.
 • חזקה קודמת גם למינוס המופיע לפני מספר. 
  כלומר,32- שווה ל- (9-)=(3*3)- ולא שווה ל- (3-)*(3-).
 • אם החזקה נמצאת מחוץ לסוגריים והמינוס נמצא בתוכם, מעלים בחזקה מספר שלילי.
  לדוגמה: 27-=(3-)*(3-)*(3-)=3(3-). לכן, אם נרצה להעלות מספר שלילי בחזקה, עלינו להכניסו לתוך סוגריים.
 • במקרה בו מעלים בחזקה ביטוי בתוך סוגריים, הפתרון אינו שווה להעלאה בחזקה של כל אחד מהאיברים שבתוך הסוגריים לחוד.
 • במקרה של שבר (שהוא בעצם חילוק של המונה במכנה), אם במכנה או במונה קיימת חזקה, החזקה פועלת רק על המכנה או המונה בהתאם למקום בו היא נמצאת.
לדוגמה:דוגמא לשבר צו ראשון.
 •  החזקה במקרה זה לא משפיעה על המכנה אלא רק על המונה.
לעומת זאת, אם שבר נמצא בתוך סוגריים ומחוץ לסוגריים מופיעה חזקה, החזקה משפיעה גם על המונה וגם על המכנה.
לדוגמה: דוגמא לשבר בסוגריים צו ראשון.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
שברים רגילים ועשרוניים

שברים רגילים ועשרוניים

 • כל שבר שווה בערכו לכל השברים שנוצרו מצמצומו או הרחבתו.
 • ערכו של כל שבר שבו המונה שווה למכנה הוא 1.
 • הרחבה או צמצום שברים מוגדרת אך ורק ככפל או חילוק המכנה והמונה באותו גודל.
 • לא ניתן לצמצם או להרחיב שבר על ידי חלוקה או כפל ב- 0.
 • מכנה של שבר לא יהיה שווה ל-0, כיוון שלא ניתן לחלק מספר ב- 0. תוצאת שבר כזה אינה מוגדרת.
 • חשוב לשים לב ולא להתבלבל - כאשר המונים זהים ולא המכנים, לא ניתן לבצע פעולת חיבור וחיסור על המכנים.
שברים רגילים ועשרוניים צו ראשון
                                         
 • כאשר אנו כופלים שבר עשרוני ב- 10, "נזיז" את הנקודה מקום אחד ימינה. לדוגמה: 4.5=0.45x10.
 • כאשר אנו מחלקים שבר עשרוני ב- 10, "נזיז" את הנקודה מקום אחד שמאלה. לדוגמה: דוגמא לשבר עשוני ב-10 צו ראשון.
אחוזים

אחוזים

 • השלם הוא הגודל השווה ל-100%, ערכו של אחוז מסוים מחושב תמיד ביחס לשלם (אלא אם הוא כבר נתון בשאלה עצמה). מבלי שנדע מה השלם, אין משמעות לגודל האחוז.
 • זיהוי השלם: ניתן לזהות את השלם, בין היתר, לפי אחד מהנוסחים הבאים:
         "מ"- כמה מהווים 15% מ-80. בניסוח זה השלם הוא 80.
         "מתוך"- כמה מהווים 40% מתוך 400. בניסוח זה השלם הוא 400.
         "של"- כמה הם %a של b. בניסוח זה השלם הוא b.
 • נוסחת האחוז
        הגורמים שיופיעו בשאלות אחוזים הם אחד או יותר מהבאים:
        השלם
        החלק
        האחוז
 כלל: כאשר נתונים לנו שני גורמים מנוסחת האחוז, ניתן בעזרתה למצוא את הגורם השלישי.
                
                                                           נוסחת האחוז צו ראשון
 • אם נדע שניים ממרכיבי הנוסחה נוכל לחשב את הרכיב השלישי, ולכן ניתן להציג את נוסחת האחוז בשתי דרכים נוספות:
                                      פישוט נוסחת האחוז צו ראשון
 • לעיתים נוכל להיעזר באחוז המשלים את האחוז נתון ל- 100% כדי למצוא חלק או שלם.
 • לדוגמה: האחוז המשלים 23% ל- 100% הוא 77% (77%=100%-23%).
 • כאשר לא נתונים לנו ערכים מספריים, נוכל להציב מספר נוח לחישוב בתור השלם (לרוב 100) ובעזרתו לפתור את השאלה.
 • לעיתים יהיה פשוט יותר לעבוד לפי חישוב "יחידות" של 10% על מנת להגיע לפתרון.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
חזקות ושורשים

חזקות ושורשים

חזקות צו ראשון
 • ניתן לפשט בעזרת כללי החזקות רק כאשר מדובר בתרגילי כפל או חילוק.
 • ביטוי עם חזקה יכול להיות שלילי אם ורק אם יש לו בסיס שלילי ומעריך אי-זוגי.

שורשים
שורשים צו ראשון
 • ביצוע פעולת שורש מקטינה שברים מדומים חיוביים, ומגדילה שברים אמיתיים חיוביים.
 • הערה: כאשר מעריך השורש הוא מספר אי-זוגי ובסיס השורש הוא מספר שלילי – ההשפעה היא הפוכה.
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר