ספרים

נשמח לעזור גם לך להצליח!

צו ראשון - מבחנים פסיכוטכניים - אנלוגיות צורניות ומטריצותשאלות אנלוגיות צורניות

שאלות אנלוגיות צורניות

מומלץ להקדיש זמן לקריאת שיעור זה והדגשים שבו, טרם תרגול המקבצים. קראו בעיון רב גם אם קראתם או תרגלתם בעבר חומר בנושא זה. סביר כי תיתקלו בדגשים חדשים או לפחות תראו דברים מזווית אחרת באופן שיסייע להצלחתכם בנושא.

במבחן האנלוגיות הצורניות והמטריצות במבחנים הפסיכוטכניים ישנן כ-30 שאלות מסוג אנלוגיות צורניות ומטריצות. הזמן המוקצב למבחן הינו כ-25 דקות, כך שלמעשה יש להקדיש פחות מדקה בממוצע לכל אחת מהשאלות.

שאלת אנלוגיה צורנית נראית כך: 

אנלוגיות צורניות לדוגמא צו ראשון

פתרון השאלה מוצג בהמשך השיעור.
אל תגיע לא מוכן לצו ראשון!
בחר מה שמתאים לך וצא לדרך... :)
אנלוגיות צורניות

אנלוגיות צורניות

בדומה לשאלות מסוג אנלוגיות מילוליות, בשאלות מסוג אנלוגיות צורניות מופיעות שתי צורות שביניהן יחס מסוים, אלא שבשונה מאנלוגיות מילוליות, בהן עליכם לבחור זוג מילים המקיים את אותו היחס, בשאלות מסוג אנלוגיות צורניות עליכם לבחור צורה חסרה אשר מקיימת את אותו היחס עם צורה נתונה אחרת. את הצורות ביניהן מתקיים היחס, ניתן לזהות באמצעות הנקודתיים המפרידות בין הצורות.

דרך הפתרון

1. יש לנסות לנסח במילים מהו היחס בין הצורות באנלוגיה הנתונה, או מה השינוי שהתרחש במעבר מצד שמאל של האנלוגיה לצד ימין שלה.

2. לבצע את השינוי שהתבצע באנלוגיה הנתונה על הצורה הנתונה באנלוגיה החסרה, וכך לשער מה התשובה המתאימה.

3. לחפש את התשובה המשוערת ולבחור בה.

4. במידה ולא מצאנו את התשובה ששיערנו שנקבל, כנראה ששגינו בניסוח היחס בין הצורות באנלוגיה הנתונה. במצב זה, עלינו לנסות לנסח מחדש את היחס בין הצורות באנלוגיה וכך לקבל תשובה אחרת.
שינויים נפוצים בצורות נתונות

שינויים נפוצים בצורות נתונות

1. שינוי בגודל ובמילוי צורות

2. סיבוב עם או נגד כיוון השעון:

כאשר אובייקט מסתובב, יש לשים לב לגודל הסיבוב ולכיוונו. סיבוב אובייקט נעשה תמיד על פני מעגל, באופן הבא:
צורות נתונות לדוגמא צו ראשון

באופן דומה ניתן לחלק את המעגל לשלישים ולסובב את האובייקט שליש מעגל (120 מעלות), שני שלישים (240) ועוד.

3.  תמונת ראי רגילה ותמונת ראי כלפי מטה

4. מתיחה של צורות

5. שינוי באיברים לפי מיקום

6. שינוי במספר – חיבור, חיסור או הכפלה

6. החלפת צורה חיצונית בפנימית

7. תזוזה של קווים

8. החסרה של קווים או חלקים של צורות

9. צורות משלימות
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
שאלה לדוגמא

שאלה לדוגמא

מטריצות שאלות לדוגמה
דרך נוספת:
ניתן למצוא את התשובה הנכונה בשיטת אלימינציה:
ראינו כי הצורה רק מסתובבת ולא משתנה ולכן ניתן לפסול במהירות את תשובות (ג) ו-(ד). לאחר מכן שימו לב לכיוון הקווים שבתוך המשולש: הקווים יוצאים מקודקוד המשולש לכיוון בסיסו. כך נפסול את תשובה (א) ונישאר עם התשובה הנכונה – תשובה (ב).
התשובה הנכונה היא (ב).
שאלות נוספות לדוגמא

שאלות נוספות לדוגמא

מטריצות תמונה 3
פתרון:
ראשית נתבונן באנלוגיה הנתונה:
לפנינו אנלוגיה בה מתבצעת החלפת צורה חיצונית בפנימית: ניתן לראות כי בצד שמאל של האנלוגיה מופיע מעוין בתוך מחומש ובצד ימין מופיע מחומש בתוך מעוין.
נתבונן באנלוגיה החסרה ונשער מה אמורה להיות התשובה הנכונה:
לפנינו שמש בתוך ענן, לכן עלינו לחפש ענן בתוך שמש.
נתבונן בתשובות ונמצא את התשובה המתאימה – תשובה (ג).
התשובה הנכונה היא (ג).

מטריצות צו ראשון
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
מטריצות

מטריצות

מטריצה היא מערך דו-ממדי המורכב ממספר איברים (צורות וציורים ולא אותיות או מספרים). בשונה משאלות מסוג אנלוגיות, בהן מופיע יחס בין שני איברים ועליכם למצוא יחס דומה בין שני איברים נוספים, בשאלות מסוג מטריצות תתבקשו למצוא איבר חסר במטריצה, כאשר לכל איבר במערך תפקיד. מציאת האיבר נעשית באמצעות התבוננות על המערך כולו ומציאת יחסים בין האיברים באמצעות התבוננות על כל שורה, טור או אלכסון.

הערה: בשאלות מסוג זה בפרק הצורני עשויה להופיע גם סדרה של איברים ולא רק מערכים דו ממדיים, ועליכם יהיה לבחור את האיבר החסר בסדרה.

סוגי מטריצות
1. מטריצות של 4 איברים: נתונים לנו 3 איברים כאשר האיבר הרביעי חסר.
סוג זה מתחלק ל-2 תתי סוג:
א. 4 האיברים מסודרים בשורה, כאשר עלינו להשלים את האיבר הימני ביותר:

? 3 2 1


במקרה זה עלינו למצוא קשר בין כל האיברים בשורה, תוך הסתמכות על מאפייניהם או מיקומם.
ב. 4 האיברים מסודרים בשתי שורות של 2 איברים, כאשר זה עלינו להשלים את אחד האיברים (לרוב האיבר הימני בשורה התחתונה): מטריצות צו ראשון 1
במקרה זה עלינו לזכור כי ישנו יחס קבוע בין הצורות בכל טור ויחס קבוע בין הצורות בכל שורה. 2. מטריצות של 6 איברים: האיברים לרוב יסודרו ב-2 שורות (בכל שורה 3 איברים), כאשר 5 איברים נתונים ולרוב האיבר השישי יהיה זה שחסר: מטריצות צו ראשון 2
במקרה זה יכול להיות שישנו קשר קבוע בין האיברים בכל שורה ואין קשר בין הטורים, או שיש קשר קבוע בין האיברים השונים בכל טור ואין קשר בין השורות. ייתכן גם כי קיים קשר קבוע גם בשורות וגם בטורים. 

3. מטריצות המורכבות מ-9 איברים: האיברים מסודרים ב-3 שורות (בכל שורה 3 איברים) כאשר 8 איברים נתונים והאיבר התשיעי חסר:
מטריצות צו ראשון 3

במקרה זה יש קשר מסוים בין השורות וקשר מסוים בין הטורים (זה יכול להיות אותו הקשר או קשר שונה).

4. מטריצות מסוג השלמת ציור: 
במטריצות אלה מופיע ציור שבו חלק חסר אותו צריך להשלים:
צו ראשון מטריצות ציור
דרך הפתרון
ראשית, נבחן מה סוג המטריצה – כמה איברים במטריצה ומה דרך סידורם (בשורה אחת, בשתי שורות וכו') או האם מדובר במטריצת השלמת ציור.
אם מדובר במטריצה שאינה מטריצת השלמת ציור:
1. לנסות לנסח במילים מהו היחס בין הצורות במטריצה הנתונה: האם קיים יחס מסוים בין האיברים בשורות? האם קיים יחס בין האיברים בטורים?
2. לאחר מציאת היחס יש לשער על פיו מה האיבר החסר.
3. לחפש את התשובה המשוערת ולבחור בה.
4. במידה ולא מצאנו את התשובה ששיערנו שנקבל, כנראה ששגינו בניסוח היחס בין הצורות במטריצה הנתונה. במצב זה, עלינו לנסות לנסח מחדש יחס זה וכך לקבל תשובה אחרת. אם מדובר במטריצת השלמת ציור:
ננסה להשלים את הציור בעיניי רוחנו (לדוגמא, בסמיילי הנתון מעלה, ניתן לראות בקלות כי חסרה מחצית מהפה). נתבונן תמיד באזור הציור ליד החלק החסר ונחפש סימנים שיעזרו לנו לזהות מהו החלק המתאים (קווים משלימים, צורות שנחתכות וכו').
דוגמאות ליחסים נפוצים במטריצות

דוגמאות ליחסים נפוצים במטריצות

בעיקרון, היחסים בין האיברים במטריצות דומים ליחסים בין הצורות באנלוגיות, אך ישנם דברים האופייניים רק למטריצות:

1. שלישיות: הופעה של שלוש צורות בשורה, כאשר הקשר מתבטא למשל בסוגי הצורות או באופן מילוין באותה השורה, מבלי שיש משמעות לסדר הצורות: כך למשל, בכל שורה צריכות להופיע הצורות כוכב, משולש וריבוע, אך לסדר ההופעה שלהן אין חשיבות.

2. שילוב צורות: לעיתים הצורה השלישית בטור או בשורה מתקבלת לאחר שילוב שתי הצורות האחרות באותה השורה.

3. שילוב של יחס בטור ובשורה: לעיתים במטריצות ניתן למצוא מספר קשרים בין הצורות, הן בטורים והן בשורות. חשוב לזכור כי קשר בין האיברים בשורה אחת מתקיים גם בין האיברים ביתר השורות, וקשר בין האיברים בטור אחד מתקיים גם בין האיברים ביתר הטורים. 

דוגמה 1 לשיעור מטריצות
פתרון:
ראשית נתבונן במטריצה הנתונה:
לפנינו מטריצה מסוג השלמת ציור. ניתן לראות כי בציור מופיעה צורה סימטרית.
לכן, אנו יכולים לשער כי עלינו להשלים את הציור כך שהצורה בו תישאר סימטרית.
נתבונן בצורה – אנו מחפשים צורה בצבע שחור, מכאן שתשובה (א) נפסלת.
כמו כן, לצורה שאנו מחפשים צריך להיות קו אחד מעוגל, מכאן שתשובה (ד) נפסלת.
כעת נותרנו עם תשובות (ב) ו-(ג), ננסה לבחון את שתיהן ונבחר את זו שמשלימה לצורה סימטרית. ניתן לראות כי התשובה המתאימה היא תשובה (ב).
התשובה הנכונה היא (ב).

שאלה לדוגמא: שיעור מטריצות דוגמה 2

פתרון:
ראשית נתבונן במטריצה הנתונה: לפנינו מטריצה בה 6 איברים המסודרים בשתי שורות.
ננסה למצוא קשר בשורה העליונה במטריצה: ניתן לראות כי מדובר במטריצה המושתתת על שילוב צורות: בשורה זו האיבר הימני (משולש בתוך עיגול) הינו שילוב של שני האיברים הנותרים בשורה (משולש ועיגול) – כאשר "מכניסים" את האיבר השמאלי לתוך האיבר הימני. שימו לב כי זהו השינוי היחיד שהתבצע בצורות שבאיברים אלו. נתבונן בשורה התחתונה במטריצה: כדי למצוא את האיבר הימני בשורה זו עלינו לשלב את שני האיברים האחרים באותו אופן כמו בשורה העליונה: עלינו "להכניס" את המלבן לתוך המעוין. שימו לב כי לא התבצע שינוי אחר בצורות ולכן תשובה (ב) בה סובבה הצורה הנכונה ב-90 מעלות אינה מתקבלת (למרות שגם בה מופיע מלבן בתוך מעוין).
התשובה הנכונה היא (ג).

שאלה לדוגמא:
שיעור מטריצות דוגמה 3
פתרון: ראשית נתבונן במטריצה הנתונה:
לפנינו מטריצה בה 6 איברים המסודרים בשתי שורות.
ניתן לראות כי מדובר במטריצה של שלישיות:
אם נתבונן בשורה העליונה נראה שבכל איבר מופיעה צורה שונה (ריבוע, משולש או עיגול) במילוי שונה (רשת, לבן או שחור). מכאן שעלינו להשלים את השורה התחתונה כך שגם בה יופיעו שלוש הצורות ושלושת סוגי המילויים.
בשורה התחתונה מופיעות הצורות עיגול וריבוע, ומכאן שחסרה הצורה משולשבשורה זו מופיעים המילויים רשת ולבן, ומכאן שחסר המילוי שחור.
מכאן שאנו מחפשים משולש שחור.
התשובה הנכונה היא (ג).
מבנה הפרק

מבנה הפרק

התרגול בפרק הצורני שבספר ההכנה לצו ראשון מחולק לתרגול נפרד של אנלוגיות צורניות ומטריצות. יש לציין כי במבחנים הפסיכוטכניים משולבים תרגילים משני הסוגים באותו הפרק (כפי שתוכלו לתרגל בסימולציות שלנו), והדרך לזהות את סוג התרגיל היא באמצעות זיהוי האסטרטגיה הנדרשת לפתרונם.

בנוסף, שימו לב כי התרגול עבור כל אחד מסוגי השאלות מחולק למקבצים, כאשר רמת הקושי בתוך כל מקבץ עולה מן הקל אל הקשה.
2020 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות | +Niv Revah | בניית אתריםבניית אתרים