נשמח לעזור גם לך להצליח!

הכנה לצו ראשון - שאלות לדוגמא

מבחנים צורניים - שאלות לדוגמא

מבחנים צורניים - שאלות לדוגמא

אנלוגיות צורניות:
אנלוגיות צורניות 1
פתרון:
נתבונן באנלוגיה הנתונה: בצד שמאל ישנם 5 עיגולים. בצד ימין מופיעה צורה ובה בחלק העליון והתחתון מופיעים חיתוכים של עיגולים – בסך הכל 5 חיתוכי עיגולים. נתבונן באנלוגיה החסרה: לפנינו 3 משולשים. לכן, נחפש צורה ובה חיתוכי משולשים, כאשר סך כל החיתוכים יהיה כמספר המשולשים – 3 חיתוכים.
התשובה הנכונה היא (ב).


מטריצות:
שאלה 1:
מטריצה 1
פתרון:
נתבונן בשורה העליונה במטריצה הנתונה: ניתן לראות כי האיבר השמאלי הוא שילוב של האיבר האמצעי ושל האיבר הימני, לאחר שמסובבים אותו (את הימני) 90 מעלות נגד כיוון השעון.

לפי אותו היגיון נשלים את האיבר החסר בשורה התחתונה, אותו ניתן למצוא באופן הבא: נחסיר מהאיבר השמאלי את האיבר האמצעי ואת האיבר שנותר נסובב 90 מעלות עם כיוון השעון (שימו לב שכדי למצוא את האיבר החסר אנו פועלים הפוך, על ידי החסרה של האיברים המשולבים זה בזה, ולכן הסיבוב יהיה עם כיוון השעון).
התשובה הנכונה היא (ג).

שאלה 2:
מטריצה 2
פתרון:
נתבונן במטריצה הנתונה: בכל אחד מאיברי המטריצה מופיע ריבוע המחולק ל-9 ריבועים שווים ובו שני ריבועים בצבע שחור. אם מתקדמים משמאל לימין ניתן לראות כי הריבועים השחורים הקטנים נעים עם כיוון השעון בתוך הריבוע הגדול. נשלים את האיבר החסר על פי היגיון זה: נחפש איבר בו ישנו ריבוע שחור בפינה הימנית התחתונה ובפינה השמאלית העליונה.
התשובה הנכונה היא (ג).
מבחנים כמותיים - שאלות לדוגמא

מבחנים כמותיים - שאלות לדוגמא

שאלה 1:
כמותי 1 לדוגמה

פתרון:
אליאב קנה גרעינים ב-200 שקלים, ולכן חצי מהגרעינים עלו לו 100 שקלים. נתון שאליאב מכר חצי מהגרעינים ברווח של 30%.  לפי הנוסחה למציאת אחוז מתוך מספר, הרווח שבו מכר אליאב את החצי הראשון של הגרעינים (שנקנו ב-100 שקלים) הוא: 30/100 כפול 100, כלומר 30 שקלים. נתון כי אליאב מכר את החצי השני של הגרעינים ברווח של 60%. לפי הנוסחה למציאת אחוז מתוך מספר, הרווח שבו מכר אליאב את החצי השני של הגרעינים (שנקנו ב-100 שקלים) הוא: 60/100 כפול 100, כלומר 60 שקלים  שקלים. לכן, הרווח הכולל שלו שווה ל-90=60+30 שקלים.
התשובה הנכונה היא (ג).


שאלה 2:

שאלות לדוגמא - כמותי - שברים

פתרון:
מכיוון שנתון שמחצית מהתלמידים הם בלונדינים, ושליש מהתלמידים מרכיבים משקפיים, ואנו יודעים שמספר התלמידים צריך להיות שלם, אנו יודעים שמספר התלמידים בכיתה יתחלק ב-2 וגם ב-3. תשובה (א) היא התשובה היחידה המקיימת תנאי זה.
התשובה הנכונה היא (א).
מבחן הוראות - שאלות לדוגמא

מבחן הוראות - שאלות לדוגמא

שאלה 1:פתרון:

בשבוע ישנם 6 ימים שמכילים את האות ש' (ראשון, שני, שלישי, חמישי, שישי ושבת). נוסיף למספר 6 את מספר חודשי השנה, 12, ונקבל את המספר 18. חלוקת המספר 18 ב- 6 תניב את המספר 3.
התשובה הנכונה היא (ב).


שאלה 2:
הוראות 2 לדוגמה

פתרון:
האות ה-13 בסדר הא"ב היא האות מ'. אות זו מופיעה 5 פעמים במשפט (במילים "כמה", "פעמים", "מופיעה", "במשפט").
התשובה הנכונה היא (א).
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
אנלוגיות מילוליות - שאלות לדוגמא

אנלוגיות מילוליות - שאלות לדוגמא

שאלה 1:
אנלוגיות מילוליות 1 לדוגמה

פתרון:
ריקנות זה חוסר תוכן. יובש זה חוסר לחות. פזרנות היא נטייה לבזבז כסף וייתכן ומי שמבצע אותה נהנה מעושר. ביקוש זה הדרישה לסחורה המסוימת והיצע זו כמות הסחורה המוצעת. תכונת העקשנות מקשה על השגת פשרה אך אינה חוסר בפשרה.
התשובה הנכונה היא (ד).


שאלה 2:


פתרון:
לחפור זה ליצור בור. לתפור זה ליצור בגד. גבול משמש כדי להפריד אך להפריד זה לא ליצור גבול. משוכה (מכשול כלשהו) ניתן לעבור. שמשה ניתן לנקות.
התשובה הנכונה היא (א).
הבנת הנקרא - שאלות לדוגמא

הבנת הנקרא - שאלות לדוגמא

קטע הבנת הנקרא:

אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, פיתח מודל התפתחות פסיכו-סקסואלי, המגדיר את התפתחות האישיות של הילד מינקות ועד לבגרות המינית בחמישה שלבים עיקריים. על פי התיאוריה של פרויד, כל שלב מאופיין באזור בגוף שבו מרוכזת האנרגיה המינית של הילד ובהתנהגויות וקונפליקטים אופייניים, שאם לא יבואו על פתרונם, יצרו קיבעון בשלב הזה ואותו אדם ימשיך לפעול במסגרת הקונפליקט של השלב שבו התקבע. תלמידו של פרויד, אריק אריקסון, פיתח מודל התפתחות משלו. בדומה לפרויד, אריקסון מציע תיאוריה התפתחותית בשלבים המאופיינים בדילמות וטוען כי התפתחות תקינה מחייבת "הצלחה" בפתרון הדילמה, אלא שבשונה מהפסיכואנליזה, עוסק המודל החדש גם בהתפתחות מדורגת של הכרתו של הפעוט בסביבה המקיפה אותו.

שאלה לדוגמא:

מה מהבאים מוצג בקטע כהבדל בין המודל של פרויד לבין המודל של אריקסון?

(א) המודל של פרויד מחולק לשלבים ושל אריקסון לא
(ב) המודל של פרויד, בניגוד לזה של אריקסון, לא מתייחס להכרתו של הפעוט בסביבתו
(ג) האזור בגוף שבו מתרכז המודל
(ד) לפי פרויד דרושה הצלחה בפתרון הדילמה ולפי אריקסון לא נדרשת הצלחה כזאת

פתרון:
תשובה (א): "בדומה לפרויד, אריקסון מציע תיאוריה התפתחותית בשלבים". כלומר, בשני המודלים יש חלוקה לשלבים. התשובה נפסלת. תשובה (ב): "...אלא שבשונה מהפסיכואנליזה, עוסק המודל החדש גם בהתפתחות מדורגת של הכרתו של הפעוט בסביבה המקיפה אותו". המודל החדש הוא המודל של אריקסון, שהיה תלמידו של פרויד, אבי הפסיכואנליזה. במילים אחרות, אריקסון עוסק בהתפתחות הכרתו של הפעוט בסביבתו, בעוד שפרויד לא עוסק בכך. זו התשובה הנכונה. תשובה (ג): האזורים בגוף מוזכרים בהקשר למודל של פרויד, שלפיו בכל שלב התפתחותי מרוכזת האנרגיה המינית במקום שונה. כלומר, המודל של פרויד לא מתרכז באזור מסוים, אלא השלבים ההתפתחותיים מייצגים מיקוד באזור מסוים. בהצגת המודל של אריקסון כלל אין התייחסות לאזורי הגוף השונים. התשובה נפסלת. תשובה (ד): "בדומה לפרויד, אריקסון מציע תיאוריה התפתחותית בשלבים המאופיינים בדילמות וטוען כי התפתחות תקינה מחייבת "הצלחה" בפתרון הדילמה". כלומר – זוהי נקודת דמיון בין שני המודלים ולא נקודת שוני. התשובה נפסלת.
התשובה הנכונה היא (ב).
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר