נשמח לעזור גם לך להצליח!

תרגול מבחן אמיר / אמירם - ניסוחים מחדש

מה זה ניסוח מחדש?

מה זה ניסוח מחדש?

בשאלות ניסוח מחדש נתון משפט ולאחריו ארבעה שִכתובים שלו, ואנו מתבקשים לבחור מבין ארבעת המשפטים המשוכתבים את זה שקרוב ביותר במשמעותו למשפט המקורי.

בכל פרק יש בדרך כלל 6-7 שאלות מסוג זה. הזמן המומלץ לפתרון מקבץ ניסוחים מחדש הוא 6-7 דקות.
הגעת למקום הנכון!
מחפש הכנה למבחן אמיר/ אמירם?
בחר מה שמתאים לך וצא לדרך... :)
מילות קישור

מילות קישור

מילות ניגוד:
But, yet, however, while, even though, although, though, in contrast, on the contrary, despite, conversely, on the other hand, nevertheless

מילות הוספה והרחבה:
In addition, and, also, as well as, furthermore, likewise, moreover, similarly

מילות סיבה ותוצאה:
Since, because, due to, as, seeing as, as result of, consequently, in consequence, for this reason, for this purpose, hence, so then, subsequently, therefore, thus
עקרונות לפתרון שאלות

עקרונות לפתרון שאלות

בפתרון שאלות אלה יש להקפיד על מספר עקרונות חשובים על מנת לזהות את התשובה הנכונה – זו שהכי קרובה במשמעותה למקור. 
 • ראשית, יש להבין את המבנה הרעיוני של משפט המקור. יש לשים לב למילות הקישור במקור על מנת לחפש את אותו קשר רעיוני בתשובות. למשל, אם במשפט המקורי הקשר הוא של סיבתיות (X ולכן Y), גם בתשובה הנכונה (הניסוח הנכון מחדש) יתבטא קשר כזה.
 • חשוב לזכור שהקשר הרעיוני הזהה יבוטא לרוב במילים שונות. למשל, במקום הניסוח הסיבתי "X ולכן Y" עשוי לבוא הניסוח "Y נובע מ-X" או "X הוא הסיבה המרכזית ל-Y" או "מכיוון ש-X, Y" וכן הלאה.
 • למשפט החדש אסור להוסיף מידע שלא היה נתון במשפט המקורי. כל משפט שמוסיף מידע חדש הנו שגוי וניתן מיידית לפסול אותו.
 • למשפט החדש אסור לשנות את המידע הנתון במשפט המקורי או לסתור אותו.
 • הרבה מהמשפטים השגויים שונים רק במעט מהמשמעות המקורית. גם זו פסילה מיידית. למשל, אם המקור אמר "הרוב המוחלט של האנשים" והשכתוב אומר "כל האנשים", השכתוב שגוי.
 • המשפט החדש עשוי להשמיט פרטים מהמשפט המקורי תוך שמירה על משמעותו. כאמור, המטרה היא למצוא את הניסוח הכי קרוב למקור.
   
כל עוד הם שומרים על משמעות המקור, משפטים נכונים יכולים להיות:
 • משפטים מתומצתים או מוארכים (מנוסחים ביתר פישוט או ביתר סיבוך)
 • למשל, הביטויים given the fact that, seeing as, ו-as עשויים להיות זהים במשמעותם, למרות שהראשון בן ארבע מילים והשלישי בן מילה אחת
 • משפטים המשמיטים או מוסיפים פרטים סתמיים שלא משנים את המשמעות
 • משפטים שסדר המלים/סדר חלקי המשפט הוחלף בהם
 • משפטים בהם המילים המקוריות הוחלפו במלים נרדפות
 • משפטים המשתמשים בקול סביל במקום פעיל
 • John ate a sandwich = The sandwich was eaten by John
 • משפטים המחליפים זמנים – למשל עבר במקום עתיד (שוב, רק כשזה לא מוסיף טענה או מידע חדשים למשפט)
 • משפטים המנוסחים מזווית ראייה אחרת – למשל הופכים מושא מהמשפט המקורי לנושא המשפט החדש; מתמקדים ב"שחקן משני" מהמשפט המקורי, ועוד ועוד
 • משפטים המנסחים על דרך החיוב את מה שהמקור מנסח על דרך השלילה, וההפך
 • שילוב של כל אחד מהנ"ל
 • ועוד – ישנן אינספור דרכים לשכתב משפט
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
שאלה לדוגמה מתוך מבחן אמיר

שאלה לדוגמה מתוך מבחן אמיר

 
.Despite the reassurances of scientists, consumers are reluctant to purchase irradiated foods
.People don’t want to buy foods that have been treated with radiation, even though scientists say they’re safe (1)
.While scientists are fairly certain that irradiated foods are safe, most people don’t buy them (2)
.Consumers are unwilling to buy irradiated foods, even though they were processed by professional scientists (3)
.Radiation-treated foods are not a popular purchase, since scientists advise against them (4)


פתרון
משמעות המשפט המקורי: "למרות הרגעות מצד מדענים, הצרכנים מסתייגים מקניית מזונות מטופלי-הקרנה ". דהינו, המדענים מבטיחים שהמזונות הללו בטוחים למאכל, אך הצרכנים עדיין אינם רוצים לקנות אותם.

אוצר מילים:
reassurances – הרגעות, הבטחות
reluctant – מסתייגים
irradiated – מטופלים בקרינה (מהמילה radiation)

תשובה (2) שגויה מפני שהיא משנה את עמדתם החד-ערכית של המדענים במקור לטענה חלשה יותר שהם רק "די בטוחים" – fairly certain – שהמזונות בטוחים. כמו כן, היא מוסיפה טענה החלטית שרוב האנשים לא רוכשים את המזונות, בעוד המקור טוען רק שהם מסתייגים מכך – הוא לא מספר אם הם קונים אותם או לא בסופו של דבר.
תשובה (3) שגויה מפני שהיא מוסיפה טענה שהמזונות המוקרנים עובדו בידי המדענים עצמם.
תשובה (4) שגויה מפני שהיא משנה לטענה הפוכה מזו שבמקור: שהמדענים מייעצים שלא לצרוך את המזונות המוקרנים.
התשובה הנכונה היא (1). הניסוח החדש מחליף בין שני חלקי המשפט. במקום הניסוח "המדענים X, אך הצרכנים Y", הניסוח החדש הוא "הצרכנים Y, למרות שהמדענים X". כמו כן, הוא משתמש במילים פשוטות יותר מאשר במקור – אך שומר על המשמעות.

שימו לב: לא תמיד חייבים לדעת את כל אוצר המילים במשפט. ישנם משפטים שהבנתם תלויה בהבנת אוצר מילים, אך ישנם גם משפטים שמספיק להבין את ההקשר הלוגי שבהם, וכך ע"י אלימינציה של תשובות שגויות למצוא את התשובה הנכונה.
דוגמה נוספת מתוך מבחן אמיר

דוגמה נוספת מתוך מבחן אמיר

.Skunks, when threatened, emit an unbearable scent that drives away their attackers
.The releasing of an intolerable smell is the skunk’s main weapon (1)
.Skunks attack by releasing a horrible odor that makes their targets run away (2)
.The smell that a skunk shoots out when it senses danger is intolerable (3)
.A surprised skunk reacts by releasing a disgusting smell that makes others run away (4)
פתרון
משמעות המשפט המקורי: "בואשים, כאשר הם מאוימים, פולטים ריח בלתי-נסבל המרחיק את תוקפיהם".
אוצר מילים:
emit – פולטים
unbearable – בלתי נסבל
drives away - מרחיק
תשובה (1) שגויה מפני שמוסיפה טענה שהריח הדוחה הוא נשקו העיקרי של הבואש. חשוב לזכור: גם טענה הגיונית נחשבת לשגיאה אם היא חדשה.
תשובה (2) שגויה מפני שמשנה את הבואשים לתוקפים, בעוד המקור מדבר על מצב הגנתי בו הבואש מרגיש מאוים.
תשובה (4) שגויה מפני שמשנה לטענה לפיה הבואשים מגיבים בריח כשהם מופתעים – הבדל קטן אך קריטי. אמנם בואש מאוים עשוי להיות גם מופתע, אך לא זה המשפט המקורי.
התשובה הנכונה היא (3). במקור, הריח שהבואש פולט הוא מושא. הניסוח מחדש הופך אותו לנושא המשפט, ואומר שהריח בלתי נסבל. כמו כן, הוא משמיט את העובדה שהתוקפים נָסים בגלל הריח – אך לא משנה דבר מהמקור. הביטוי when threatened הופך ל-when it senses danger, המילה unbearable הופכת ל-intolerable, והמילה scent הופכת ל-smell.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר