נשמח לעזור גם לך להצליח!

ציוני פסיכומטרי

מידע על ציוני הפסיכומטרי

מידע על ציוני הפסיכומטריהמאמר הבא עוסק בנושא החשוב מכל – ציון הבחינה. ראשית, זכרו שציון טוב הוא ציון הקבלה, לכן ציון 680 עבור אחד שרוצה להתקבל לחשבונאות הוא ציון מצוין, וציון 700 עבור אחת שרוצה להתקבל לרפואה הוא ציון לא מספיק טוב. זכרו זאת במהלך כל תקופת הלמידה.

הציון הכללי בפסיכומטרי נע בין 200, שהוא הציון הנמוך ביותר, ל-800, שהוא הציון הגבוה ביותר. בנוסף לציון הכללי, מתקבל גם עבור כל אחד מתחומי הבחינה (חשיבה כמותית, חשיבה מילולית וידע באנגלית) ציון הנע בין 50 ל-150. ציון של 150 מתקבל כאשר פותרים נכונה את כל השאלות, ואך ורק במקרה זה (וזאת למרות יחסיות הבחינה).

לציון המתקבל עבור פרקי האנגלית חשיבות הנוגעת לקורסי האנגלית אותם יצטרך הנבחן ללמוד באוניברסיטה, שכן ציון של 134 ומעלה מעניק פטור מחובת לימודי אנגלית באוניברסיטה. ציון 133 ומטה, מחייב בלימודי אנגלית, ומספר הקורסים נקבע לפי הציון, ונע בין קורס אחד לשלושה קורסים.
רק אצל ניב רווח: פסיכומטרי גמיש
אלפי תלמידים מרוצים לא טועים!
ציון בדגש כמותי ומילולי

ציון בדגש כמותי ומילולי

בנוסף לציון הכללי ולציונים אותם מקבל הנבחן עבור כל אחד מהתחומים, מפיק המרכז הארצי לבחינות ולהערכה שלושה ציוני פסיכומטרי הנעים על סקאלה שבין 200 ל-800. הציונים הללו שונים האחד מהשני במשקל שניתן בחישובם לכל אחד מחלקי הבחינה. חלוקה זו מאפשרת למוסדות הלימוד לבחור לאילו מהציונים להתייחס בבואם לקבל את המועמד ללימודים, בהתאם למסלול הלימודים אליו הוא מגיש מועמדות. יש לציין כי כל פקולטה רשאית לבחור לאיזה ציון להתייחס בבואה למיין את המועמדים.

ציון רב תחומי: משקל של 40% לחשיבה כמותית, 40% לחשיבה מילולית, 20% לאנגלית.
ציון בדגש כמותי: משקל של 60% לחשיבה כמותית, 20% לחשיבה מילולית, 20% לאנגלית.
ציון בדגש מילולי: משקל של 60% לחשיבה מילולית, 20% לחשיבה כמותית, 20% לאנגלית.
ממוצע הציונים והתפלגותם באוכלוסייה

ממוצע הציונים והתפלגותם באוכלוסייה

הציון הממוצע במבחן הפסיכומטרי הוא 540 בקירוב. מכיוון שמדובר בהתפלגות ציונים נורמאלית ('עקומת גאוס'), נוצר מצב בו 50 אחוזים מהאוכלוסייה מקבלים ציון פסיכומטרי גבוה מציון זה, ו- 50 אחוזים מהאוכלוסייה מקבלים ציון פסיכומטרי נמוך מציון זה. כחמישים אחוזים יקבלו ציון שבין 500 ל- 600.

על פי נתוני אמת שמפרסם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, כ- 32 אחוזים מכלל הנבחנים מקבלים ציון הגבוה מ- 600, כ- 17 אחוזים מקבלים ציון הגבוה מ- 650, כ- 6 אחוזים מקבלים ציון הגבוה מ- 700, וכ- 3 אחוזים מקבלים ציון הגבוה מ- 725.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
הפסיכומטרי כמבחן יחסי

הפסיכומטרי כמבחן יחסי

נהוג להציג את המבחן הפסיכומטרי כמבחן יחסי, בו ציוניהם של הנבחנים נקבעים לא רק לפי הישגיהם האישיים, אלא גם לפי הישגיהם של נבחנים אחרים במועד בו נבחנו. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מחשב את ציוני הנבחנים, באופן שבו הבדלים בין מועדי בחינה שונים, בין שפות שונות ובין נוסחים שונים של בחינות, לא ישפיעו על הציון. זו גם הסיבה לכך שלמרכז הארצי לבחינות ולהערכה לוקח כחודש לעבד את הנתונים עד לשליחת הציונים לנבחנים.

ההשוואה שעורך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מיטיבה עם הנבחנים ומבטיחה שהציון שיקבל כל נבחן אינו מושפע דרסטית מכל הפרעה. למעשה, הציון הפסיכומטרי הממוצע יהיה תמיד 540 בקירוב, מחצית מהנבחנים יקבלו ציון נמוך הנמוך מציון זה, ומחצית יקבלו ציון הגבוה ממנו. הסיבה לכך היא הנירמול שמבצע המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בציוני הנבחנים, דבר המבטיח שאף אחד מהנבחנים לא ייפגע במידה ונבחן במועד קשה יותר.
האם אפשר לקבל 800?

האם אפשר לקבל 800?

על אף יחסיות הבחינה, ניתן לומר כי הציון 200 מושג תמיד רק כאשר אין מענה ולו על שאלה נכונה אחת במבחן, והציון 800 מושג תמיד רק כאשר יש מענה נכון על כל השאלות שהופיעו בבחינה. אם במועד מסוים לא ענה איש נכונה על כל השאלות, אף אחד לא יקבל את הציון 800, אלא יקבל ציון הקרוב לציון זה (790, 793, 796 ושאר ציונים מדהימים בפני עצמם).

מסיבה זו בדיוק אין מי שמקבל 200 עגול שכן ניחושים של כל הבחינה יביאו לפחות לתשובה אחת נכונה, ובפועל מצב בו ניחשת רנדומאלית את המבחן כולו (25 אחוזי פתרון בקירוב) יוביל לציון של בערך 320.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
משקלה של שאלה בודדת

משקלה של שאלה בודדת

על סמך טבלאות ציונים והתפלגותם שמפרסם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מעת לעת, ניתן להעריך (בצורה גסה אמנם) את הניקוד שמקבלת שאלה בודדת המבחן הפסיכומטרי. הרעיון הכללי הוא שבמבחן הפסיכומטרי, ככל שנפתור נכונה יותר שאלות, לא רק שנקבל יותר נקודות, אלא שנקבל גם מספר גבוה יותר של נקודות עבור כל שאלה שפתרנו נכונה. אין כל חשיבות למספרה של השאלה שפתרנו, אלא לכמות השאלות שפתרנו בסך הכל.

כך למשל, אם אדם א' פתר נכון את שאלות 1-10 וחברו פתר נכון את שאלות 11-20, יקבלו שניהם את אותו הציון בדיוק, כיוון ששניהם פתרו נכון 10 שאלות בדיוק, ואין זה משנה אילו שאלות הם פתרו. חשוב שתזכרו שהרעיון הוא לא לפתור את השאלות הקשות ביותר, אלא לפתור כמה שיותר שאלות בצורה נכונה ולא להתעכב על שאלה ספציפית. שימו את האגו בצד, ועברו לשאלה הבאה.
קבלת תוצאות הפסיכומטרי

קבלת תוצאות הפסיכומטרי

מספר שבועות לאחר מועד המבחן, יקבל כל נבחן לביתו מעטפה ובה תוצאות הפסיכומטרי. כמו כן, מספר ימים טרם הגעת המעטפה אל הבית, ניתן יהיה לצפות בציונים באינטרנט בעזרת הקוד האישי המופיע על הספח הכתום שתקבלו בבחינה עצמה. זהו אותו קוד המופיע על הקבלה שנשארת בידיכם לאחר שתשלמו את אגרת הבחינה בסניף בנק הדואר. 

במועדי פסיכומטרי בהם מספר הנבחנים גדול במיוחד, כגון מועד אפריל, תיאלצו להמתין כחמישה שבועות עד קבלת הציון. לעומת זאת, במועדים בהם מספר הנבחנים קטן במיוחד, כגון מועד דצמבר, תוכלו לקבלם לאחר כשלושה שבועות. כך או כך, במידה ונרשמתם ללימודים טרם קבלת הציון, עליכם ליידע את מוסד הלימודים בדבר המועד המשוער בו תקבלו את הציון.
ניחוש תשובות בבחינה

ניחוש תשובות בבחינה

האם כדאי לנחש שאלות שאינכם יודעים? כמובן! גליון התשובות נסרק באמצעות מחשב ואין שום התחשבות בדרך בה פתרתם את השאלה. בנוסף, בבחינה הפסיכומטרית מקבלים נקודות רק על תשובות נכונות ולא יורדות נקודות על תשובות שגויות.

לכן, כאשר אינכם יודעים את התשובה, אל תשאירו תשובה ריקה ונסו לנחש ניחוש מושכל ככל האפשר.
2021 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר