נשמח לעזור גם לך להצליח!

הקלות בתנאי השירות

מה זה הקלות בתנאי שירות?

מה זה הקלות בתנאי שירות?

מועמדים לשירות ביטחון בעלי בעיות משפחתיות, סוציאליות או כלכליות וכן חיילים בודדים זכאים להיפגש עם משקית ת"ש עוד בטרם גיוסם לצה"ל וזאת במטרה להסדיר את תנאי השירות של החייל. הפגישה מתקיימת כחצי שנה לפני מועד הגיוס בנוכחות המועמד לשירות ביטחון ומשק"ית ת"ש. במסגרת הפגישה מתקיים ראיון בו תיבחן האפשרות להגשת בקשת פרט בהתאם לבעיות המועמד. במקרים בהם קיימת אפשרות להגיש בקשת פרט המועמד יתבקש להציג מסמכים ואישורים רלוונטיים. 

חשוב לדעת, כי כל בעיית פרט שלא דווחה לצה"ל בטרם הגיוס והתעוררה במהלך השירות הצבאי תדווח במהלך השירות למש"קית הת"ש ביחידה על מנת לספק לחייל מענה לבעייתו. 
סוגי בקשות פרט

סוגי בקשות פרט

כאמור, בקשות פרט ניתן להגיש כחצי שנה לפני הגיוס, אך מועמדים לגיוס שמוגדרים "חיילים בודדים" רשאים להגיש בקשת פרט החל משלב הצו הראשון.
קיים מגוון של בקשות פרט המטופלות במדור הפרט בלשכת הגיוס והן:
  1. תשלומי משפחה (תשמ"ש)
  2. חייל בודד
  3. בן יחיד / בן למשפחה שכולה / בן למשפחה נפגעת איבה 
  4. סיוע לחיילים עם בעיות כלכליות
  5. ספורטאי מצטיין
  6. הטבות לחייל נשוי
  7. הטבות נוספות (דמי כלכלה לטבעוני, הקלות בתנאי שירות, שינוי מועד גיוס) 
תשלומי משפחה – תשמ"ש

תשלומי משפחה – תשמ"ש

הקלה מסוג תשמ"ש מטרתה לספק לחייל סיוע כלכלי על מנת שמשפחתו תוכל להתקיים באופן מינימלי, והיא נובעת מתוקף חוק המדינה. על מנת לשקול את הבקשה יש לבחון את תקרת ההכנסות הכוללת של משפחת החייל. הזכות להגיש בקשה פתוחה בפני חיילים נשואים המבקשים תשלומי משפחה עבור בת הזוג, עבור חיילים בעלי ילד או יותר וכן לחיילים שהינם אפוטרופוס של אח. חייל שנמצא זכאי לתשמ"ש יקבל את התשלום ישירות לחשבון הבנק של הוריו או בת הזוג.
 
סוגי תשלומי משפחה
1. מענק תשמ"ש – מענק המועבר למשכורת הצבאית של החייל מדי חודש.
2. תווי שי לחג – תווי חג המחולקים פעמיים בשנה: בראש השנה ובפסח.
3. מענק אח – תוספת שכר המועברת מדי חודש בדומה לתשמ"ש.
4. מארזי מזון – חיילים בודדים הזכאים לסיוע ולתשמ"ש יקבלו מדי חודש 120 ₪ לרכישת סל מוצרים ברשת מזון. 
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
בן יחיד / בן למשפחה שכולה / בן למשפחה נפגעת איבה

בן יחיד / בן למשפחה שכולה / בן למשפחה נפגעת איבה

אין חובה לבנים יחידים להוריהם (לשניהם או לאחד מהם) לשרת בתפקידי לחימה, כמו גם לבנים למשפחות שכולות או משפחות נפגעות בפעולות איבה. מועמדים העונים לאחת מהקטיגוריות הנ"ל ומעוניינים להתנדב לשירות קרבי נדרשים למלא טופסי הצהרת התנדבות, עליהם יחתמו הורי המועמד בנוכחות עורך דין. 
 
סיוע לחיילים עם בעיות כלכליות

סיוע לחיילים עם בעיות כלכליות

1. מענק / הלוואה – סיוע כספי הניתן לחיילים עם בעיה כלכלית דחופה אשר חופשה מיוחדת והיתר עבודה פרטית לא מסייעים מספיק לחייל. גובה המענק המירבי הינו 2,000 ₪, כאשר חיילים המשרתים ביחידות ברמת פעילות א' ומעלה זכאים למענק בגובה של עד 3,000 ₪ בשנה.
במקרים בהם מאושרת לחייל הלוואה הסכום המקסימלי הינו 1,200 ₪, כאשר החזר ההלוואות ייעשה בתשלומים שווים לאורך השנה וינוכה משכר החייל. קיימת אפשרות לקבל הלוואה מיידית בגובה של 500 ₪, אשר תוחזר בחמישה תשלומים שווים.
 
2. היתר עבודה פרטית – בקשה שחייל בעל קשיים כלכליים רשאי להגיש, ומשמעותה שהחייל רשאי לעבוד בעבודה פרטית לאחר שעות העבודה ביחידה. האישור ניתן על ידי מפקד יחידה בדרגת סא"ל. חייל בודד זכאי להיתר עבודה פרטית באופן אוטומטי.
 
3. מענק חריג – מענק שניתן לחייל רק לאחר שאפיקי סיוע אחרים כדוגמת: חופשה מיוחדת, היתר עבודה פרטית וכו' לא הצליחו לסייע לחייל בבעייתו הכלכלית. גובה המענק החריג המקסימלי הינו 7,200 ₪.
 
4. תווי קנייה – הטבה הניתנת בשיתוף האגודה למען החייל ומאפשרת לחיילים עם בעיות כלכליות, המשרתים ביחידה ברמת פעילות א' או בבא"חים ובבסיסי הכשרת לוחמים, רשאים להגיש בקשה לתווי קנייה בגובה של עד 2,000 ₪.
 
5. קרן סיוע – קרן סיוע המופעלת בשיתוף עם האגודה למען החייל והיא מסייעת לחיילים בתחומים שונים, למשל: מזון, ביגוד, ציוד אישי בסיסי, מוצרי חשמל בסיסיים והכרחיים ועוד. 
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
ספורטאי מצטיין

ספורטאי מצטיין

מועמדים לשירות ביטחון שהוכרו כספורטאים מצטיינים פעילים יוכלו ליהנות מתנאי שירות נוחים, כך שיוכלו להמשיך לתפקד כספורטאים מצטיינים ולייצג את ישראל בתחרויות ספורט שונות בארץ ובעולם.

הסדרת המעמד כספורטאי מצטיין צריכה להתבצע טרם הגיוס ומצריכה היתר עבודה לחייל.
הטבות לחייל נשוי

הטבות לחייל נשוי

חיילים נשואים זכאים להטבות בשירות והן:

תשלומי משפחה – תשלום משפחתי מיוחד לחיילים נשואים בשירות חובה שעומדים בתנאים הקבועים בחוקת תשלומי המשפחה.

חופשת נישואין – חייל הנישא במהלך שירות החובה זכאי לחופשה בת עשרה ימים על חשבון הרגילה וכן למענק חד פעמי בגובה שכר טוראי ושי מהאגודה למען החייל.

השתתפות בשכר דירה / הוצאות אחזקת דירה – חיילים נשואים שגרים בדירה שכורה יכולים לבקש סיוע בהוצאות דמי השכירות.

הולדת ילד/ה במהלך השירות – מזכה את החייל במענק חד פעמי בגובה שכר טוראי ולחופשת לידה בת שמונה ימים על חשבון הרגילה ושי מטעם האגודה למען החייל. 
הטבות נוספות

הטבות נוספות

הקלות בתנאי שירות

חיילים בעלי בעיות משפחתיות חריגות, המצריכות תנאי שירות ייחודיים עבור המתגייס זכאים להגיש בקשה להקלה בתנאי השירות. גובה ההקלה המאושר ייקבע בהתאם לחומרת הבעיה ולקריטריונים הקבועים בצה"ל. בעת הגשת הבקשה המלש"ב (מועמד לשירות ביטחון) יתבקש להציג: אישורים רפואיים / נפשיים ופק"ל רפואי / נפשי הניתן למועמד על ידי רכזת הת"ש במידה והבקשה הינה על רקע סיוע נפשי / רפואי. במקרים בהם המועמד מעלה בעיות כלכליות יש להציג אישורים על חובות וכן תדפיסי בנק, תלושי שכר, דו"ח עובדת סוציאלית ועוד.

שינוי מועד גיוס

מועמדים לשירות ביטחון המבקשים להקדים או לדחות את גיוסם לצה"ל עקב בעיות משפחתיות או כלכליות מתבקשים לפנות למדור הפרט, תוך הגשת אישורים רלוונטיים התומכים בבקשתו.

דמי כלכלה לטבעוני

מועמד המנהל אורח חיים טבעוני מטעמי אידיאולוגיה או בריאות במשך חצי שנה ומעלה רשאי להגיש חצי שנה לפני מועד הגיוס בקשה לצה"ל על מנת שיכירו בו כטבעוני. הבקשה צריכה לכלול: הצהרה מול עורך דין, הצהרה מול ראש מדור פרט בלשכת הגיוס, אישור מרופא המשפחה בקופת החולים וכן טופס אישור מדיאטניתבקופת החולים.
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר