לקבלת מידע על הספרים, השאירו פרטים כאן:

ציונים פסיכומטריים

צריך לשפר ציון פסיכומטרי?
צור איתנו קשר ונעזור לך במשימה!
לבדיקת ציונך באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - כנס לאזור האישי. בהצלחה!
מועד קבלת הציונים
כל נבחן, לאחר מספר שבועות ממועד המבחן, יקבל לביתו מעטפה ובה ציוני המבחן הפסיכומטרי. כמו כן, מספר ימים טרם הגעת המעטפה אל הבית, ניתן יהיה לצפות בציונים באינטרנט בעזרת הקוד האישי המופיע על הספח הכתום שתקבלו בבחינה עצמה. אגב, זהו אותו קוד המופיע על הקבלה שנשארת בידיכם לאחר שתשלמו את אגרת הבחינה בסניף בנק הדואר.

במועדי פסיכומטרי בהם מספר הנבחנים גדול במיוחד, כגון מועד אפריל, תיאלצו להמתין כחמישה שבועות עד קבלת הציון. לעומת זאת, במועדים בהם מספר הנבחנים קטן במיוחד, כגון מועד דצמבר, תוכלו לקבלם לאחר כשלושה שבועות. כך או כך, במידה ונרשמתם ללימודים טרם קבלת הציון, עליכם ליידע את מוסד הלימודים בדבר המועד המשוער בו תקבלו את הציון.

הרכב הציון
כל נבחן מקבל ארבעה ציונים. הציון הכללי בבחינה, הוא הציון החשוב מבין הארבעה, והוא נע בין ציון 200, שהוא הציון הנמוך ביותר, לבין ציון 800, שהוא הציון הגבוה ביותר. כל שלושת תחומי הבחינה (חשיבה כמותית, חשיבה מילולית, ידע באנגלית) מקבלים ציון אף הם, כך שכל נבחן יכול לראות את הרכב הציונים, ואת הישגיו בכל אחד מהתחומים. בתחומים השונים נע הציון בין ציון 50, שהוא הציון הנמוך ביותר שמתקבל כאשר לא נפתרה שום שאלה בצורה נכונה (ככל הנראה ציון שאינו קיים שכן ניחושים בלבד כשלעצמם יובילו תמיד למספר תשובות נכונות כלשהו, בוודאות), לבין ציון 150, שהוא הגבוה ביותר, שמתקבל כאשר פותרים נכונה את כל השאלות, ואך ורק במקרה זה (למרות יחסיותה של הבחינה, ומה שנהוג לחשוב בהקשר זה).

ציונים בפרק האנגלית וקבלת פטור
ציון של 134 ומעלה בנושא האנגלית, פוטר את הסטודנט מחובת לימודי אנגלית באוניברסיטה. ציון 133 ומטה, מחייב בלימודי אנגלית, ומספר הקורסים נקבע לפי הציון, ונע בין קורס אחד לשלושה קורסים. ראוי לציין, כי קורסים אלה אינם חלק מתוכנית הלימודים בחוג או בפקולטה בהם תלמדו, כלומר, הם אינם מזכים בנקודות אקדמיות. יתרה מכך, תחויבו בתשלום נוסף עבור קורסים אלו, כך שהמסקנה היא להשקיע בשיפור רמת האנגלית בחודשי ההכנה לבחינה.

משקלם של התחומים השונים בציון הכללי
בנוסף לשלושת הציונים עבור שלושת תחומי הבחינה, יקבל כל נבחן 3 ציונים על סקאלה שבין 200 ל- 800:
ציון במשקל רב תחומי: בציון זה משקל של 40% לחשיבה כמותית, 40% לחשיבה מילולית, 20% לאנגלית.
ציון במשקל כמותי: בציון זה משקל של 60% לחשיבה כמותית, 20% לחשיבה מילולית, 20% לאנגלית.
ציון במשקל מילולי: בציון זה משקל של 60% לחשיבה מילולית, 20% לחשיבה כמותית, 20% לאנגלית.
כל פקולטה רשאית לבחור לאיזה ציון להתייחס בבואה למיין את המועמדים.

    

מבחן הפסיכומטרי הינו מבחן יחסי
נהוג להציג את המבחן הפסיכומטרי כמבחן יחסי, בו ציונם של הנבחנים נקבע לא רק לפי הישגיהם האישיים, אלא גם לפי הישגיהם של נבחנים אחרים במועד בו נבחנו. אופן הצגת המבחן הפסיכומטרי בצורה זו יכולה להטעות. המבחן אומנם הינו מבחן יחסי, אך יותר משיש בכך כדי להשפיע על ציונכם, יש בכך כדי לוודא שציונכם לא יושפע. נשמע מסובך? נכון, זה מסובך. מזל שדברים מהסוג הזה אינם בחומר הבחינה...

על אף יחסיות הבחינה, ניתן לומר כי
הציון 200 מושג תמיד רק כאשר אין מענה ולו על שאלה נכונה אחת במבחן.
הציון 800 מושג תמיד רק כאשר יש מענה נכון על כל השאלות שהופיעו בבחינה.

כל דבר אחר ששמעתם, אינו נכון. אם במועד מסוים לא ענה איש נכונה על כל השאלות, אף אחד לא יקבל את הציון 800, אלא יקבל ציון הקרוב לציון זה (790, 793, 796 ושאר ציונים מדהימים בפני עצמם). מסיבה זו בדיוק אין מי שמקבל 200 עגול שכן ניחושים של כל הבחינה יביאו לפחות לתשובה אחת נכונה, ובפועל מצב בו ניחשת רנדומאלית את המבחן כולו (25 אחוזי פתרון בקירוב) יוביל לציון של בערך 320. זו, בין השאר, הסיבה שממוצע הבחינה אינו 500 כפי שהיינו מצפים (האמצע בין 200 ל- 800), אלא 540 בקירוב.
כיצד מחושב ציון פסיכומטרי?

נכון יהיה לומר שהציון הפסיכומטרי נקבע לפי הישגי כלל האוכלוסייה, ונוכל לומר שהתפלגות הציונים תמיד תהיה קבועה, כלומר הציון הממוצע יהיה תמיד 540 בקירוב, מחצית מנבחנים יקבלו ציון הנמוך מציון זה, ומחצית מהנבחנים יקבלו ציון הגבוה מציון זה. בפועל, ההשפעה של נבחנים אחרים על ציונו של נבחן בודד, קטנה עד כדי אפסית. ניקח לדוגמא מועד שבו, באורח פלא, נגשו נבחנים אשר הישגיהם הממוצעים גבוהים מהממוצע הנהוג במועדים אחרים. האם הדבר פגע בנבחן הבודד שהישגיו פחותים מהממוצע במועד זה? התשובה, תתפלאו, שלילית. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מחשב את ציוני הנבחנים, באופן שבו הבדלים בין מועדי בחינה שונים, בין שפות שונות ובין נוסחים שונים של בחינות, לא ישפיעו על הציון. הציון הממוצע מושווה תמיד לביצועי הנבחנים ממועדים קודמים, כך שגם סטיות נדירות מהסוג שתואר אינן משפיעות בפועל על הציון.

אם שאלתם את עצמכם מדוע לוקח למרכז הארצי חודש ימים לעבד את הנתונים עד לשליחת הציונים לנבחנים, הרי לכם התשובה. ניתן היה לסרוק את כל המבחנים בתוך מספר ימים, ולשגר אליכם את הציונים. מכיוון שיש צורך בהתאמת התפלגויות הציונים ובבחינת סטיות קלות כקשות, לוקח התהליך מספר שבועות. זמן המתנה זה, על אף שהוא מורט עצבים, מיטיב עם כל הנבחנים ומבטיח שהציון שקיבלתם בסופו של דבר אינו מושפע בצורה דרסטית מכל הפרעה.

ממוצעי ציונים והתפלגות ציונים
הציון הממוצע במבחן הפסיכומטרי, הוא 540 בקירוב (יש אומרים 536, אין זה באמת משנה). מכיוון שמדובר בהתפלגות ציונים נורמאלית ('עקומת גאוס' - לא בחומר המבחן, לא להילחץ...), נוצר מצב בו 50 אחוזים מהאוכלוסייה מקבלים ציון פסיכומטרי גבוה מציון זה, ו- 50 אחוזים מהאוכלוסייה מקבלים ציון פסיכומטרי נמוך מציון זה. יש לציין, כי כמחצית מהנבחנים יקבלו ציון אשר קרוב לממוצע, כלומר, כמה עשרות מתחתיו או מעליו, ובמילים אחרות, כחמישים אחוזים יקבלו ציון שבין 500 ל- 600.

ציונים גבוהים
כ- 30 אחוזים מקבלים ציון הגבוה מ- 600 (שניים עשר אנשים בלבד מתוך כיתה בת 40 איש).
כ- 15 אחוזים מקבלים ציון הגבוה מ- 650 (שישה אנשים בלבד מתוך כיתה בת 40 איש).
כ- 5 אחוזים מקבלים ציון הגבוה מ- 700 (שני אנשים בלבד מתוך כיתה בת 40 איש).
כ- 2 אחוזים מקבלים ציון הגבוה מ- 725 (אולי אף אחד מתוך כיתה בת 40 איש).

נתונים אלו הם נתוני אמת שמפרסם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מעת לעת, ויופיעו גם בטופס הציון שיישלח לביתכם כאשר תקבלו את ציונכם. עיניכם הרואות, מה מיעוט האנשים מתוך כיתה ממוצעת בת 40 איש הצפויים להוציא את הציונים הגבוהים בהם חושק כל אחד.


משקלה של שאלה בודדת

נושא זה טרם זכה עד כה להתייחסות או מחקר רציניים מספיק כדי להציג נתונים אמינים ומשכנעים. יחד עם זאת, על סמך טבלאות ציונים והתפלגותם שמפרסם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מעת לעת, ניתן להעריך (בצורה גסה אמנם) את הניקוד שמקבלת שאלה בודדת המבחן הפסיכומטרי. כפי שתיווכחו מיד, לא מדובר בנושא פשוט להבנה, וכמובן שאין הבנתו נחוצה לשם קבלת ציון יותר גבוה במבחן, אלא לשם ידע כללי או מתוך עניין ורצון להרחבת היריעה.

הרעיון הכללי, הוא שבמבחן הפסיכומטרי, ככל שנפתור נכונה יותר שאלות, לא רק שנקבל יותר נקודות, אלא שנקבל גם מספר גבוה יותר של נקודות עבור כל שאלה שפתרנו נכונה. אין כל חשיבות למספרה של השאלה שפתרנו (כפי שסוברים, בטעות כמובן, חלק מהאנשים), אלא לכמות השאלות שפתרנו בסך הכל. דרך אגב, מענה נכון על השאלה הקשה ביותר בפרק, יניב מספר זהה של נקודות כמו מענה על השאלה הקלה ביותר באותו פרק. באופן דומה, אם אדם א' פתר נכון את שאלות 1-10 וחברו פתר נכון את שאלות 11-20, יקבלו שניהם את אותו הציון בדיוק, כיוון ששניהם פתרו נכון 10 שאלות בדיוק, ואין זה משנה אלו שאלות הם פתרו.

כדי לקבל את הציון המיוחל 800, יש לענות נכונה על כל השאלות שהופיעו בבחינה, בוודאות, וכפי שהוסבר לעיל הציון 800 יתקבל אך ורק תמורת מענה נכון על כל השאלות, למרות יחסיות הבחינה. הכי חשוב שתזכרו שהרעיון הוא לא לפתור את השאלות הקשות ביותר, אלא לפתור כמה שיותר שאלות בצורה נכונה. לא להתעכב על שאלה ספציפית. שימו את האגו בצד, ותעברו לשאלה הבאה.

כדאי לזכור את הכלל הבא

'ציון טוב בפסיכומטרי הוא ציון שבעזרתו תתקבל לפקולטה שרצית'.
לעיתים, 740 ייחשב ציון לא טוב, אם כדי להתקבל לחוג מסוים, הייתם צריכים 743.
520  הוא ציון מצוין אם הייתם צריכים 510 כדי להתקבל לחוג אחר. 
כדאי לקרוא - הרפורמה בבחינה הפסיכומטרית.