נשמח לעזור גם לך להצליח!

מבחני פסיכומטרי לדוגמא של המרכז הארצי

בחינות פסיכומטרי לדוגמא לפי מועדים

בחינות פסיכומטרי לדוגמא לפי מועדים

הערה מקדימה: ככל שבחינה קשה יותר, היא מאפשרת לך לטעות יותר עבור ציון מסוים, ולהיפך. רמת קושי מעל הממוצע (), משמעותה שניתן לטעות ביותר שאלות ועדיין להגיע לציון X, לעומת בחינה ברמת קושי מתחת לממוצע () שבה ניתן יהיה לטעות בפחות שאלות עבור אותו ציון X. הסברים נוספים - מתחת לטבלה.

מקרא:

- רמת קושי ממוצעת
   - רמת קושי מעל לממוצע
   - רמת קושי מתחת לממוצע

מועד כמותי מילולי אנגלית
חורף 20
פתרונות
סתיו 20
פתרונות
קיץ 20
פתרונות
אביב 20
פתרונות
חורף 19
פתרונות
 
סתיו 19
פתרונות
קיץ 19
פתרונות
   
אביב 19
פתרונות
חורף 18
פתרונות
סתיו 18
פתרונות
קיץ 18
פתרונות
אביב 18
פתרונות
דצמבר 17
פתרונות
 
ספטמבר 17
פתרונות
 
יולי 17
פתרונות
אפריל 17
פתרונות
פברואר 17
פתרונות
דצמבר 16
פתרונות
ספטמבר 16
פתרונות
יולי 16
פתרונות
אפריל 16
פתרונות

פברואר 16
פתרונות
דצמבר 15
פתרונות
ספטמבר 15
פתרונות
יולי 15
פתרונות
אפריל 15
פתרונות
פברואר 15
פתרונות
דצמבר 14
פתרונות
אוקטובר 14
פתרונות
יולי 14
פתרונות
אפריל 14 
פתרונות
פברואר 14
פתרונות
דצמבר 13
פתרונות
ספטמבר 13
פתרונות
יולי 13 
פתרונות
אפריל 13
פתרונות
פברואר 13
פתרונות
דצמבר 12
פתרונות
אוקטובר 12
פתרונות

הטבלה שלעיל נבנתה על סמך טבלאות הציונים שצורפו לבחינות האמת שפורסמו על ידי המרכז הארצי לבחינות, ובה משתקף נרמול הציונים לפי דרגת הקושי היחסית של תחומי הבחינה השונים.

ראוי להדגיש כי מדובר בהבדלים שייראו לחלק מהנבחנים קטנים ואף זניחים, אך לכאורה ממוצע האוכלוסיה חווה אותם באופן שמתואר בטבלה. הטבלה נבנתה לאור בקשות תלמידים שנחווה דעתנו על רמת הקושי של המועדים השונים ושנסביר להם על ההבדלים בין טבלאות הציונים השונות, אך לדעתנו אין לכך באמת חשיבות אמיתית שכן הציון משוקלל ומנורמל בהתאם, והקביעה כי בחינה זו או אחרת היא קשה או קלה, בסופו של דבר לא משפיעה על הציון באופן דרסטי כפי שנהוג לחשוב. אל תתנו לטבלה להסיט אתכם מהעיקר, שהוא לפתור את הבחינה כמה שיותר טוב.

* הערה
רמת הקושי של פרקי האנגלית באה לידי ביטוי באופן הבא: בחינות ברמת קושי מעל הממוצע הן בחינות בהן ניתן היה לטעות אפילו 5 או 6 טעויות ועדיין לקבל פטור. בחינות ברמת קושי ממוצעת הן בחינות בהן הפטור ניתן כאשר טועים 4 טעויות, ובחינות ברמת קושי מתחת לממוצע הן בחינות בהן הפטור ניתן על לא יותר מ-3 טעויות. מספר הטעויות לעיל הוא לשני הפרקים יחד.
רק אצל ניב רווח: פסיכומטרי גמיש
אלפי תלמידים מרוצים לא טועים!
מבחני פסיכומטרי לדוגמה משנים קודמות

מבחני פסיכומטרי לדוגמה משנים קודמות

הבחינות להלן הינן בחינות במתכונת הפסיכומטרי הישנה, שקדמה לחודש ספטמבר 2012.
התרגילים שבהן מהווים חומר תרגול מצוין ומומלץ, אך רק של הנושאים שנותרו רלונטיים לבחינה.

יולי 2012
נוסח מבחן יולי 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2012 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2012
נוסח מבחן אפריל 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2012 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2012
נוסח מבחן פברואר 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2012 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

דצמבר 2011
נוסח מבחן דצמבר 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אוקטובר 2011
נוסח מבחן אוקטובר 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אוקטובר 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2011
נוסח מבחן יולי 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2011
נוסח מבחן אפריל 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2011
נוסח מבחן פברואר 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

דצמבר 2010
נוסח מבחן דצמבר 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אוקטובר 2010
נוסח מבחן אוקטובר 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אוקטובר 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2010
נוסח מבחן יולי 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2010
נוסח מבחן אפריל 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2010
נוסח מבחן פברואר 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

דצמבר 2009
נוסח מבחן דצמבר 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אוקטובר 2009
נוסח מבחן אוקטובר 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אוקטובר 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2009
נוסח מבחן יולי 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2009
נוסח מבחן אפריל 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2009
נוסח מבחן פברואר 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

מבחני פסיכומטרי נוספים
בחינה PS1H
פתרונות מלאים לבחינה PS1H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

בחינה 17H
פתרונות מלאים לבחינה 17H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פתרונות מלאים לבחינה 16H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
(מבחן שהיה בעבר בחוברת ההרשמה).

פתרונות מלאים לבחינה 15H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").

פתרונות מלאים לבחינה 14H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").

פתרונות מלאים לבחינה 13H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").

פתרונות מלאים לבחינה 12H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").

פתרונות מלאים לבחינה 11H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").

פתרונות מלאים לבחינה 10H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").
2021 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר