לקבלת מידע על הספרים, השאירו פרטים כאן:

חישוב ציון פסיכומטרי משוער

למה לא כדאי לחשב ציון לסימולציה?
תלמידים רבים פונים אלינו בבקשה לעזור להם לחשב ציון פסיכומטרי לפי הצלחתם במבחני הסימולציה. ראוי להדגיש, כי אין לחשב ציון במספרים פסיכומטריים לסימולציות שאינן בחינות אמת שפרסם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לסימולציות אלה, ממילא, מצורף מפתח לחישוב הציון - ולכן יש לעשות בו, ורק בו שימוש.

אז מדוע לא לחשב ציון פסיכומטרי לסימולציות שלנו? מהטעם הפשוט שאלה לא מבחנים שעברו את מערכת הפיילוטים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ולכן רמת השאלות בהם, עם כל הכבוד, אינה מדויקת כשל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. חוסר דיוק זה יכול להוביל לתוצאות גבוהות מדי עבור חלק מהנבחנים, ולתוצאות נמוכות מדי עבור אחרים.

אז מה בכל זאת?
אנו ממליצים על חישוב ציון פסיכומטרי באחוזים בלבד עבור כל בחינה שאינה מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
איך זה הולך?
פשוט מאוד.
בשלב הראשון יש לסכום את סך התשובות הנכונות בכל נושא, ולחלק בסך מספר השאלות שהיו בכל נושא.

לדוגמא: אם בבחינה שעשיתם היו 3 פרקי חשיבה כמותית, ובסך הכל פתרתם נכונה 47 שאלות מתוך 60, הרי שציונכם באחוזים יתקבל ע"י חלוקת 47 ב- 60, והתוצאה היא 0.78, כלומר 78%.

דוגמא נוספת: אם בבחינה שעשיתם היו 2 פרקי חשיבה מילולית, ובסך הכל פתרתם נכונה 35 שאלות מתוך 46, הרי שציונכם באחוזים יתקבל ע"י חלוקת 35 ב- 46, והתוצאה היא 0.76, כלומר 76%.

את אותו חישוב יש לעשות עבור הצלחתכם בפרקי האנגלית, וכל זאת לפי מספר הפרקים שהיו באותה הבחינה.
האם צריך לחשב את כל הפרקים?
מצד אחד - כן. מצד שני רצוי לקחת את כל הפרקים בחשבון שכן אין אנו יודעים האם בבחינה האמיתית נצליח יותר או פחות בפרקי הפיילוט. מי מכם שהינו פסימיסט, יכול להחסיר את הפרק הטוב ביותר מבין השלושה מאותו נושא ולחשב רק לפי השניים האחרים. מי מכם שהינו אופטימיסט יכול להתעלם מהפרק הרע ביותר. ואנו ממליצים לקחת בחשבון את כל הפרקים, שכן כך מתקבל ציון אמיתי יותר.
חישוב ציון כולל באחוזים
כיום כידוע רשאית כל פקולטה לקבל לי אחד משלושה חישובים של ציון פסיכומטרי (לפחות): ציון במשקל רב תחומי, ציון במשקל כמותי, וציון במשקל מילולי.
אנו ממליצים לחשב לפי 40% כמותי, 40% מילולי, ו- 20% אנגלית גם זה אינו בהכרח חתך הקבלה לפיו תתקבלו, שכן כיום רוב המוסדות עדיין עושים שימוש באופן חישוב זה.
כיצד ייראה הציון הכולל באחוזים
נניח והשגיכם הם 78 בכמותי, 76 במילולי, ו- 81 באנגלית.
זכרו, צריך לתת משקל של פי 2 לתחומי הכמותי והמילולי על פני האנגלית, ולכן:
ציון כולל באחוזים  = 5 /(2*כמותי+2*מילולי+אנגלית).
ומכאן לאן?
לפי אופן חישוב זה תוכלו לבדוק את רמת השיפור בין בחינה לבחינה.
בהצלחה!   
חזור למעלה