ספרים

נשמח לעזור גם לך להצליח!

שיעור בעיות ממוצעשאלה לדוגמה - בעיות ממוצע

שאלה לדוגמה - בעיות ממוצע

ממוצע חשבוני פשוט

ממוצע חשבוני פשוט

הגישה לסרטונים ללקוחותינו בלבד.
ממוצע חשבוני פשוט
ממוצע משוקלל חלק ראשון

ממוצע משוקלל חלק ראשון

הגישה לסרטונים ללקוחותינו בלבד.
ממוצע משוקלל חלק ראשון
ממוצע משוקלל חלק שני

ממוצע משוקלל חלק שני

הגישה לסרטונים ללקוחותינו בלבד.
ממוצע משוקלל חלק שני
תכונות הממוצע

תכונות הממוצע

הגישה לסרטונים ללקוחותינו בלבד.
תכונות הממוצע
2020 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות