ספרים

הרפורמה במועדי הבחינות של מאל"והשינויים הצפויים

השינויים הצפויים

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עורך רפורמה במועדי הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל. השינויים הצפויים נועדו להנגיש את הבחינות לכלל הנבחנים ללא הבדל בין הבחינות לדוברי עברית, הבחינות לדוברי ערבית והבחינות בתנאים מותאמים. להלן עיקרי הרפורמה אשר תיכנס לתוקפה ב-1 בינואר 2018.

  • הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר ובחינת יע"ל תתקיימנה בארבעה מועדים בשנה: מרץ/אפריל, יולי, ספטמבר ודצמבר.
  • הבחינה הפסיכומטרית תתקיים בשפה העברית ובשפה הערבית בכל ארבעת המועדים.
  • בחינה בתנאים מותאמים לבחינה הפסיכומטרית ולבחינות אמי"ר ויע"ל תתקיים בכל ארבעת המועדים.
  • תקופת הצינון מבוטלת וניתן להיבחן במועד העוקב בכל בחינה (פסיכומטרי, אמי"ר ויע"ל).
  • הבחינה הפסיכומטרית בשפה הרוסית, בשפה הצרפתית ובנוסח המשולב תתקיים במועדי מרץ/אפריל ויולי. במועדים ובשפות הללו יהיה ניתן גם להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים וכן להיבחן במועד העוקב.
  • הבחינה הפסיכומטרית בשפה הספרדית תתקיים במועד יולי.
  • בחינה פסיכומטרית בשפות נוספות עשויה להתקיים בהתאם לביקוש ולמספר הנבחנים.
ניב רווח מציע מעטפת לימוד עצמי לפסיכומטרי
איך אפשר לעזור לך?
2019 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות | +Niv Revah | בניית אתריםבניית אתרים