ספרים

נשמח לעזור גם לך להצליח בפסיכומטרי!

תרגול פעולות חשבון

פעולות לתרגול
כמות תרגילים
זמן לשאלה
רמת קושי
הגדרות סאונד