‎‎‎‎ יולי 2011 - פרק שני מתוך הבנת הנקרא בנושא חשיבה מילולית
ספרים
הבנת הנקרא

הבנת הנקרא

יולי 2011 - פרק שני

תמונה מקדימה עבור מסכים קטנים