רוצה מידע על ספרי הכנה למבחן יעל?

מבחן יעל לדוגמא

תמונה מקדימה עבור מסכים קטנים