לקבלת מידע על הספרים, השאירו פרטים כאן:

מבחן פסיכומטרי חינם + פתרונות למבחנים שפורסמו

בחינת סימולציה בחינם

בחינה פסיכומטרית חינם לתלמידי כל המכונים

בחינת הסימולציה המוצעת כאן מדמה מבחן פסיכומטרי ונכתבה בהתאם למגמות הבחינה בשנים האחרונות, ועל כן פתירתה בהתאם לנהלים הנ"ל עשויה בהחלט לתרום לתלמיד בעת הערכת נקודת החוזקה והחולשה שלו, ולהיערך בהתאם. כדאי מאוד להיעזר בהצעה לניהול זמנים על מנת לבנות לוח זמנים מסודר ומאורגן. רצוי להצטייד בכל האמצעים בהם תצטיידו בבחינה עצמה - עפרונות, מחדדים במידת הצורך, בקבוק שתייה, סטופר ועוד. זכרו תמיד שסימולציות נועדו לדמות את הבחינה הפסיכומטרית על כל היבטיה, לאפשר לתלמיד לבחון את עצמו ואת התנהלותו בבחינה ולתרום לתפקוד בזמן אמת.

שיהיה בהצלחה!

פתרונות לסימולציות ניב רווח פסיכומטרי
פתרונות לפרקי תרגול - סימולציות 3 פרקים -  מהדורה 3109
פתרון בחינה 1
פתרון בחינה 2
פתרון בחינה 3
פתרון בחינה 4

פתרונות לסימולציות ניב רווח - מהדורה 3109
פתרונות סימולציה 5 
פתרונות סימולציה 6
פתרונות סימולציה 7 
פתרונות סימולציה 8
הערה:
 הפתרונות לסימולציות 4-1 ממהדורה 3019 זהים לפתרונות 4-1 ממהדורה 2505.

פתרונות לסימולציות ניב רווח - מהדורה 2505
פתרונות סימולציה 1
פתרונות סימולציה 2
פתרונות סימולציה 3
פתרונות סימולציה 4
פתרונות סימולציה 5

פתרונות לסימולציות ניב רווח - מהדורה 2410
פתרונות לבחינות מהשנים 2014-2015

דצמבר 2015
נוסח מבחן דצמבר 2015 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2015 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

ספטמבר 2015
נוסח מבחן ספטמבר 2015 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן ספטמבר 2015 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2015
נוסח מבחן יולי 2015 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2015 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2015
נוסח מבחן אפריל 2015 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2015 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2015

נוסח מבחן פברואר 2015 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2015 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

דצמבר 2014
נוסח מבחן דצמבר 2014 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2014 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אוקטובר 2014
נוסח מבחן אוקטובר 2014 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אוקטובר 2014 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2014
נוסח מבחן יולי 2014 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2014 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2014
נוסח מבחן אפריל 2014 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2014 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי


פברואר 2014
נוסח מבחן פברואר 2014 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2014 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

 
פתרונות לבחינות מהשנים 2012-2013

ספטמבר 2013

יולי 2013
 
בחינות במתכונת הישנה 2011-2012
הבחינות להלן הינן בחינות במתכונת הפסיכומטרי הישנה, שקדמה לחודש ספטמבר 2012.
התרגילים שבהן מהווים חומר תרגול מצוין ומומלץ, אך רק של הנושאים שנותרו רלונטיים לבחינה.
   
יולי 2012

פברואר 2012
 
אוקטובר 2011
יולי 2011

אפריל 2011

פברואר 2011
בחינות במתכונת הישנה 2009-2010
הבחינות להלן הינן בחינות במתכונת הפסיכומטרי הישנה, שקדמה לחודש ספטמבר 2012.
התרגילים שבהן מהווים חומר תרגול מצוין ומומלץ, אך רק של הנושאים שנותרו רלונטיים לבחינה.

דצמבר 2010
אוקטובר 2010

יולי 2010

אפריל 2010

פברואר 2010

דצמבר 2009

אוקטובר 2009
יולי 2009
אפריל 2009
פברואר 2009
חזור למעלה