לקבלת מידע על הספרים, השאירו פרטים כאן:

מבחן פסיכומטרי חינם + פתרונות


גם אם אתה לומד במכון אחר,

תוכל לרכוש את בחינות הסימולציה של ניב רווח פסיכומטרי. כדאי לך.

ויש לנו בשבילכם גם מבחן פסיכומטרי מלא חינם להורדה!
בחינה פסיכומטרית חינם לתלמידי כל המכונים
מטלת כתיבה חינם לתלמידי כל המכונים
הצעה לניהול זמנים
חישוב ציון פסיכומטרי באחוזים
חישוב ציון פסיכומטרי משוער
דף תשובות - להדפסה

פתרונות לסימולציות ניב רווח פסיכומטרי:
פתרון סימולציה 1
פתרון סימולציה 2
פתרון סימולציה 3
פתרון סימולציה 4
פתרון סימולציה 5

פתרונות שכתבו מדריכי ניב רווח פסיכומטרי,
לבחינות שפורסמו ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה:
שימו לב: המבחנים נפתחים בעזרת הדפדפן google chrome.
להורדת הדפדפן - 
לחצו כאן.

אפריל 2014
נוסח מבחן אפריל 2014 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2014 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2014
נוסח מבחן פברואר 2014 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2014 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 

דצמבר 2013
נוסח מבחן דצמבר 2013 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2013 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

ספטמבר 2013
נוסח מבחן ספטמבר 2013 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן ספטמבר 2013 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2013
נוסח מבחן יולי 2013 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2013 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2013
נוסח מבחן אפריל 2013 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2013 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2013
נוסח מבחן פברואר 2013 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2013 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

דצמבר 2012
נוסח מבחן דצמבר 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2012 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

ספטמבר 2012
נוסח מבחן ספטמבר 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן ספטמבר 2012 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

בחינת התנסות מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה PS1H
נוסח מבחן PS1H שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן PS1H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי
  
הבחינות להלן הינן בחינות במתכונת הפסיכומטרי הישנה, שקדמה לחודש ספטמבר 2012.
התרגילים שבהן מהווים חומר תרגול מצוין ומומלץ, אך רק של הנושאים שנותרו רלונטיים לבחינה.
   
יולי 2012
נוסח מבחן יולי 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
 
אפריל 2012
נוסח מבחן אפריל 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

פברואר 2012
נוסח מבחן פברואר 2012 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

דצמבר 2011
נוסח מבחן דצמבר 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
 
אוקטובר 2011
נוסח מבחן אוקטובר 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אוקטובר 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2011
נוסח מבחן יולי 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2011
נוסח מבחן אפריל 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2011
נוסח מבחן פברואר 2011 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2011 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

דצמבר 2010
נוסח מבחן דצמבר 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אוקטובר 2010
נוסח מבחן אוקטובר 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אוקטובר 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2010
נוסח מבחן יולי 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2010
נוסח מבחן אפריל 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2010
נוסח מבחן פברואר 2010 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2010 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

דצמבר 2009
נוסח מבחן דצמבר 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן דצמבר 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אוקטובר 2009
נוסח מבחן אוקטובר 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אוקטובר 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

יולי 2009
נוסח מבחן יולי 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן יולי 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

אפריל 2009
נוסח מבחן אפריל 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן אפריל 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פברואר 2009
נוסח מבחן פברואר 2009 שפורסם ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
פתרונות מלאים למבחן פברואר 2009 שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי

פתרונות של "פסיכומטרי מכל הבחינות" וחוברת ההרשמה הקודמת:
פתרונות מלאים לבחינה 17H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(המבחן זמין בחוברת ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית).
פתרונות מלאים לבחינה 16H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(מבחן שהיה בעבר בחוברת ההרשמה).
פתרונות מלאים לבחינה 15H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").
פתרונות מלאים לבחינה 14H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").  
פתרונות מלאים לבחינה 13H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").
פתרונות מלאים לבחינה 12H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").
פתרונות מלאים לבחינה 11H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").
פתרונות מלאים לבחינה 10H שנכתבו ע"י מדריכי ניב רווח פסיכומטרי 
(מתוך אוגדן "פסיכומטרי מכל הבחינות").
  
את המבחנים המופיעים כאן מומלץ מאוד לפתור תוך הקפדה על תנאי בחינה המדמים את אלו שיהיו בבחינה האמיתית - המבחן הפסיכומטרי: רצוי להדפיס את הבחינה, לשבת מול שולחן, בחדר שקט ולהקפיד על עמידה בזמנים עבור כל פרק. אנשים רבים נוטים לוותר לעצמם בעת פתירת בחינות סימולציה: להמשיך את הפרק מעבר לזמן המוקצב לו, להציץ בחומרי הלימוד, לצאת לשירותים בזמן הבחינה, לאכול, לקחת הפסקות ועוד מיני הפוגות שבוודאי לא יתאפשרו להם בבחינה האמיתית. מטרתו של מבחן סימולציה הינה לדמות מבחן פסיכומטרי כפי שיתקיים בפועל, ועל כן כל חריגה מהתנאים בהם מתקיימת הבחינה מהווים פגיעה בתלמיד עצמו וביכולתו לאמוד את הצלחתו כראוי.

בחינת הסימולציה המוצעת כאן מדמה מבחן פסיכומטרי ונכתבה בהתאם למגמות הבחינה בשנים האחרונות, ועל כן פתירתה בהתאם לנהלים הנ"ל עשויה בהחלט לתרום לתלמיד בעת הערכת נקודת החוזקה והחולשה שלו, ולהיערך בהתאם. כדאי מאוד להיעזר בהצעה לניהול זמנים על מנת לבנות לוח זמנים מסודר ומאורגן. רצוי להצטייד בכל האמצעים בהם תצטיידו בבחינה עצמה - עפרונות, מחדדים במידת הצורך, בקבוק שתייה, סטופר ועוד. זכרו תמיד שסימולציות נועדו לדמות את הבחינה הפסיכומטרית על כל היבטיה, לאפשר לתלמיד לבחון את עצמו ואת התנהלותו בבחינה ולתרום לתפקוד בזמן אמת. שיהיה בהצלחה!
לקבלת מידע על הספרים, השאירו פרטים כאן: