רוצה הכנה למבחני מיון לעבודה?

מבחן מיון לדוגמא

מבחן מיון לדוגמא
עומדות לרשותך 20 דקות לפתרון כל השאלות. בהצלחה!
1.
שאלה #1 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
2.
שאלה #2 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 3 עבור מסכים קטנים
3.
שאלה #3 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
4.
שאלה #4 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
5.
שאלה #5 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
6.
שאלה #6 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
7.
שאלה #7 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
8.
שאלה #8 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
9.
שאלה #9 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 10 עבור מסכים קטנים
10.
שאלה #10 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
11.
שאלה #11 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
12.
שאלה #12 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
13.
שאלה #13 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
14.
שאלה #14 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
15.
שאלה #15 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 16 עבור מסכים קטנים
16.
שאלה #16 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
17.
שאלה #17 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
18.
שאלה #18 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
19.
שאלה #19 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
20.
שאלה #20 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4