ספרים

נשמח לעזור גם לך להצליח!

מבחן פסיכוטכני לדוגמא

מבחן פסיכוטכני לדוגמא
עומדות לרשותך 20 דקות לפתרון כל השאלות. בהצלחה!
1.
שאלה #1 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
2.
שאלה #2 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
3.
שאלה #3 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
4.
שאלה #4 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
5.
שאלה #5 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
6.
שאלה #6 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
7.
שאלה #7 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
8.
שאלה #8 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
9.
שאלה #9 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד
10.
שאלה #10 עבור מסכים קטנים
א
ב
ג
ד