רוצה הכנה למבחני מיון לעבודה?

מבחן מיון לדוגמא

המבחן שלפניכם בחינם לגמרי, ואינכם צריכים להזין בסופו פרטים אישיים כדי לקבל את תוצאותיו. המבחן מכיל שאלות מתחומים שונים בבחינה, אך אינו זהה במתכונתו למבחני האמת, והוא מוצג כדוגמה בלבד לשם תרגול. בהצלחה!
מבחן מיון לדוגמא
עומדות לרשותך 20 דקות לפתרון כל השאלות. בהצלחה!
1.
שאלה #1 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
2.
שאלה #2 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 3 עבור מסכים קטנים
3.
שאלה #3 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
4.
שאלה #4 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
5.
שאלה #5 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
6.
שאלה #6 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
7.
שאלה #7 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
8.
שאלה #8 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
9.
שאלה #9 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 10 עבור מסכים קטנים
10.
שאלה #10 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
11.
שאלה #11 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
12.
שאלה #12 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
13.
שאלה #13 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
14.
שאלה #14 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
15.
שאלה #15 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
תמונה מקדימה 16 עבור מסכים קטנים
16.
שאלה #16 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
17.
שאלה #17 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
18.
שאלה #18 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
19.
שאלה #19 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4
20.
שאלה #20 עבור מסכים קטנים
1
2
3
4