נשמח לעזור גם לך להצליח!

שאלון לתפקידי ניהול

הקדמה

הקדמה

השאלון למועמדים לתפקידים ניהוליים כולל שאלות שבהן מתוארים מצבים שונים מיום עבודה טיפוסי של העוסק בתפקיד ניהולי. על הנבחן להשיב כיצד ינהג בכל אחד מהמצבים הללו. רוב מכוני המיון מציעים גרסת רב-ברירה של שאלון זה, כאשר לכל אחד מהמצבים מוצעות ארבע אפשרויות תגובה. כדאי לדעת שהמענה על השאלון מוגבל בזמן ולרוב יש כדקה לכל שאלה.
הגעת למקום הנכון!
עדיין לא רכשת הכנה למבחני מיון?
בחר מה שמתאים לך וצא לדרך... :)
שאלון ניהול לדוגמה

שאלון ניהול לדוגמה

1. במהלך דיון סוער שנערך בעבודה, קם אחד העובדים תחתיך ויוצא בהפגנתיות מהחדר.

כיצד תנהג?

א. אקרא לו לחזור מיד לשולחן הדיונים
ב. אניח לו לצאת מהחדר ולאחר מכן אגש לשוחח עמו
ג. אנזוף בו לעיניי המשתתפים בדיון
ד. אצא אחריו ואעיר לו מחוץ לחדר על התנהגותו

2. המחלקה עליה אתה ממונה עוברת תקופה עמוסה במיוחד, אך מנכ"ל החברה מודיע כי בשל קיצוצים החברה תיאלץ לפטר מספר עובדים מכלל המחלקות, ומבקש מכל מנהל להציג שלושה שמות של עובדים שיפוטרו ממחלקתו.

כיצד תנהג?

א. אצור קשר עם המנכ"ל ואסביר את הצורך בכלל העובדים שבמחלקתי
ב. אבחר שלושה עובדים פחות חיוניים לתפקוד המחלקה ואציג את שמותיהם
ג. אמסור שם של עובד אחד בלבד ואודיע למנכ"ל כי אינני יכול לפטר שלושה עובדים
ד. אתעלם מהודעת המנכ"ל ולא אמסור שמות של עובדים שיפוטרו

3. חמישה עובדים בארגון אותו אתה מנהל מתלוננים בפניך על עובד אשר לא נעים לעבוד בחברתו ופוגם לתחושתם בתפקודם. למעט יחסי האנוש שלו, מדובר בעובד מצוין החיוני לארגון.

כיצד תנהג?

א. אכנס את המתלוננים ואת העובד עליו הלינו לשיחה ואציג את הבעיה בשקיפות מלאה
ב. אסביר לעובדים המתלוננים כי העובד עליו מתלוננים חיוני לתפקוד הארגון
ג. אפטר את העובד הפוגם בתפוקת שאר העובדים
ד. אקח את העובד עליו התלוננו לשיחה אישית

4. מנכ"ל החברה אינו מרוצה מביצועיו של אחד העובדים ב חברה. הוא מזמן אותך, כמנהלו הישיר, לשיחה, נוזף בך, ומבקש ממך להעביר לו מסר ברור שאם ביצועיו לא ישתפרו הוא יפוטר.

כיצד תנהג?

א. אומר לעובד בפשטות כי אם לא ישתפר יפוטר
ב. אציין בפני העובד את מעלותיו ומגרעותיו, ואסביר כי אני מאמין בו ומצפה לראות שיפור
ג. אציע לעובד מסלול שיתגמל אותו עבור כל הצלחה אותו על מנת שביצועיו ישתפרו
ד. אפטר את העובד כדי שלא יוציא לך שם רע כמנהל

5. החברה בה אתה עובד נקלעת לקשיים כלכליים, ושמועות על פיטורים נרחבים מתחילות להתפשט ברחבי המחלקה אותה מנהל.

כיצד תנהג?

א. אשדר עסקים כרגיל ולא אתייחס לגל השמועות
ב. אבקש מהמנכ"ל לעדכן את כלל העובדים במצב החברה
ג. אבקש מהעובדים להפסיק להפיץ את השמועות
ד. אכנס את העובדים לשיחה ואעשה סדר בשמועות

6. אתה מכנס סיעור מוחות בקרב העובדים עליהם אתה ממונה ושניים מהעובדים הבולטים ביותר מציעים רעיונות הפוכים לחלוטין.

כיצד תנהג?

א. מתייעץ עם גורם שלישי כדי לקבל חוות דעת נוספת
ב. אקבל את רעיונו של העובד הבכיר יותר מבין השניים
ג. מבקש מהם לשתף פעולה ולמצוא רעיון חלופי שמקובל על שניהם
ד. שוקל כל אחת מההצעות ובוחר באחת מהן בהתאם לצרכי החברה

7. בישיבה שמכנס מנהל המחוז, אתם מתבקשים להציע רעיונות לשיפור מצבה הכלכלי של החברה. אתה מציע רעיון שהוא דוחה על הסף.

כיצד תנהג?

א. מנסה בכל זאת לשכנע אותו בצדקת הרעיון שלי
ב. חושב על רעיון אחר ומציע אותו במהלך הישיבה
ג. ניגש אליו בסיום הישיבה ומנסה לשכנע אותו שוב
ד. פונה ישירות למנכ"ל החברה ומציע לו את הרעיון

8. מהי התכונה החשובה ביותר בעיניך בעובד טוב?
א. נאמנות למערכת
ב. הפרדת עיקר מטפל
ג. יחסי אנוש טובים
ד. כל התכונות חשובות באותה המידה

9. אתה שוקד תקופה ארוכה על פרויקט גדול שסיומו קריטי להצלחת החברה. לקראת סופו, אחד העובדים מסרב לשתף פעולה.

כיצד תנהג?

א. אודיע לעובד כי מעתה הוא אינו לוקח עוד חלק בפרויקט
ב. אעביר את העובד למשימה אחרת בתוך הפרויקט על מנת שלא יחבל בהצלחתו
ג. אזמן את העובד לשיחה ואסביר לו את חשיבות שיתוף הפעולה שלו
ד. אפנה למנכ"ל החברה ואבקש לפטר את העובד

10. בתקופה האחרונה אתה חש שאחד העובדים חותר תחתיך ומנסה לתפוס את מקומך.

כיצד תנהג?

א. מנסה לברר מול יתר העובדים במחלקה האם יש ביסוס לתחושותיך
ב. מזמן אותו לשיחה ונוזף בו במידת הצורך
ג. ממתין לראות אם הוא אכן ייזום מהלך כלשהו נגדך
ד. מבקש ממנכ"ל החברה לפטרו
תגובות רצויות לשאלון

תגובות רצויות לשאלון

1. במהלך דיון סוער שנערך בעבודה, קם אחד העובדים תחתיך ויוצא בהפגנתיות מהחדר.

כיצד תנהג?

א. אקרא לו לחזור מיד לשולחן הדיונים
ב. אניח לו לצאת מהחדר ולאחר מכן אגש לשוחח עמו
ג. אנזוף בו לעיניי המשתתפים בדיון
ד. אצא אחריו ואעיר לו מחוץ לחדר על התנהגותו

הצעה לפתרון
בשאלה מתואר מצב שבו אחד מעובדיך מתנהג בצורה שעלולה להביך אותך ולערער על סמכותך. הדילמה כאן היא למעשה בין הצורך שלך להביע סמכות הן כלפי העובד והן כלפי יתר הנוכחים בישיבה, לבין רצונך לנהל בצורה טובה ואנושית את עובדיך. ממנהל טוב מצופה לא לנהוג באימפולסיביות, ובהנחה שלא נאמר שמדובר בעובד "בעייתי", לנסות ולהבין מה עומד מאחורי התנהגותו. על כן, בשאלה זו, אנו ממליצים לבחור בתשובה ב', שמעידה על תגובה שקולה ואחראית, כמו גם על יכולת לשמר עובדים ולשמור על קשר אנושי עמם.

2. המחלקה עליה אתה ממונה עוברת תקופה עמוסה במיוחד, אך מנכ"ל החברה מודיע כי בשל קיצוצים החברה תיאלץ לפטר מספר עובדים מכלל המחלקות, ומבקש מכל מנהל להציג שלושה שמות של עובדים שיפוטרו ממחלקתו.

כיצד תנהג?

א. אצור קשר עם המנכ"ל ואסביר את הצורך בכלל העובדים שבמחלקתי
ב. אבחר שלושה עובדים פחות חיוניים לתפקוד המחלקה ואציג את שמותיהם
ג. אמסור שם של עובד אחד בלבד ואודיע למנכ"ל כי אינני יכול לפטר שלושה עובדים
ד. אתעלם מהודעת המנכ"ל ולא אמסור שמות של עובדים שיפוטרו

הצעה לפתרון
בשאלה זו נבחנות יכולותיך כמנהל להגן על האינטרסים של המחלקה עליה אתה ממונה כמו גם על העובדים הכפופים לך. מנגד, נבחנת המידה בה אתה משתף פעולה וממלא אחר הוראותיהם של דרגים בכירים ממך. ההמלצה שלנו למענה היא בחירה בתשובה א'. תשובה זו כוללת הן ניסיון לשמור על פרנסת העובדים תחתיך והן על האינטרסים של החברה. בנוסף, היא מעידה על כך שאינך מתעלם מהנחיות אלא ניגש ומנסה להסביר את עמדתך (ולא מתנגד להוראות, כפי שמוצע בתשובה ד' למשל).

3. חמישה עובדים בארגון אותו אתה מנהל מתלוננים בפניך על עובד אשר לא נעים לעבוד בחברתו ופוגם, לתחושתם, בתפקודם. למעט יחסי האנוש שלו, מדובר בעובד מצוין החיוני לארגון.

כיצד תנהג?

א. אכנס את המתלוננים ואת העובד עליו הלינו לשיחה ואציג את הבעיה בשקיפות מלאה
ב. אסביר לעובדים המתלוננים כי העובד עליו מתלוננים חיוני לתפקוד הארגון
ג. אפטר את העובד הפוגם בתפוקת שאר העובדים
ד. אקח את העובד עליו התלוננו לשיחה אישית

הצעה לפתרון
בשאלה זו עליך להכריע בין שמירה על הרמוניה ועל יחסי עבודה טובים בין הצוות (דבר אשר בסופו של דבר גם משפיע על תפוקות העובדים ועל יעילות הארגון) לבין שמירה על האינטרסים של הארגון ושימור עובד החיוני לתפקודו. בשאלה הנוכחית אנו ממליצים לבחור בתשובה ד' – היא מראה על לקיחת אחריות, התנהגות כ"מבוגר האחראי" ועל ניסיון להבין את המצב ולשפרו. אנו סבורים כי על אף העובדה שתשובה א' עשויה "לקרוץ" לנו, בחירה בה תהווה למעשה חשיפה של העובדים שייתכן כי היו מעדיפים להישאר אנונימיים בתלונתם.

4. מנכ"ל החברה אינו מרוצה מביצועיו של אחד העובדים בחברה. הוא מזמן אותך, כמנהלו הישיר, לשיחה, נוזף בך, ומבקש ממך להעביר לו מסר ברור שאם ביצועיו לא ישתפרו הוא יפוטר.

כיצד תנהג?
א. אומר לעובד בפשטות כי אם לא ישתפר יפוטר
ב. אציין בפני העובד את מעלותיו ומגרעותיו, ואסביר כי אני מאמין בו ומצפה לראות שיפור
ג. אציע לעובד מסלול שיתגמל אותו עבור כל הצלחה אותו על מנת שביצועיו ישתפרו
ד. אפטר את העובד כדי שלא יוציא לך שם רע כמנהל

הצעה לפתרון
בשאלה זו נבחנת המידה בה אתה ממלא אחר הוראות ולוקח אחריות על ביצועיהם של העובדים תחתיך. מנגד, מוערך כאן האופן בו אתה מתנהל מול הכפופים לך. בסיטואציה הנתונה כאן, מכיוון שלא קיבלת הנחיה לפטר את העובד אלא לגרום לשיפור ביצועיו, עליך להפגין כישורי מנהיגות בונה. הצעה של מסלול תגמול, כפי שמוצע באפשרות ג', אמנם תביא לשיפור ביצועי העובד, אך היא גם מעידה על חוסר יכולת שלך להתעמת עם העובדים תחתיך. פיטור מיידי של העובד או איום בפיטורין אינו מהווה משוב בונה ובוודאי שלא יתרום לשיפור ביצועי העובד. על כן, אנו ממליצים על בחירה בתשובה ב'. הפתרון המוצע בה מעיד על יכולתך למתוח ביקורת בונה כמו גם על אסרטיביות ותיאום ציפיות מול העובד.

5. החברה בה אתה עובד נקלעת לקשיים כלכליים, ושמועות על פיטורים נרחבים מתחילות להתפשט ברחבי המחלקה אותה מנהל.

כיצד תנהג?
א. אשדר עסקים כרגיל ולא אתייחס לגל השמועות
ב. אבקש מהמנכ"ל לעדכן את כלל העובדים במצב החברה
ג. אבקש מהעובדים להפסיק להפיץ את השמועות
ד. אכנס את העובדים לשיחה ואעשה סדר בשמועות

הצעה לפתרון
בשאלה הנוכחית נבחנת יכולתך, כמנהל, להתמודד עם שמועות המתפשטות במשרד. מצד אחד, מצופה ממך, כמנהל, לגרום לעובדים להמשיך לעבוד כרגיל על מנת שתפוקות הארגון לא ייפגעו. מנגד, עליך לספק מענה כלשהו לעובדים התלויים בעבודה זו לפרנסתם. התעלמות לחלוטין מהשמועות, כמו גם בקשה מהעובדים להפסיק את גל השמועות, מעיד על חוסר יכולת לנהל את הסיטואציה. על כן, אנו ממליצים על בחירה בתשובה ד', המעידה על לקיחת אחריות, ניהול צוות וניהול מצבי משבר.

6. אתה מכנס סיעור מוחות בקרב העובדים עליהם אתה ממונה ושניים מהעובדים הבולטים ביותר מציעיםרעיונות הפוכים לחלוטין.

כיצד תנהג?
א. מתייעץ עם גורם שלישי כדי לקבל חוות דעת נוספת
ב. אקבל את רעיונו של העובד הבכיר יותר מבין השניים
ג. מבקש מהם לשתף פעולה ולמצוא רעיון חלופי שמקובל על שניהם
ד. שוקל כל אחת מההצעות ובוחר באחת מהן בהתאם לצרכי החברה

הצעה לפתרון
בשאלה מתואר מצב בו עליך להכריע בין שתי הצעות המועלות על ידי שני עובדים מוערכים. ממך, כמנהל, מצופה לקבל החלטה מושכלת המתבססת על ידע, תוך שמירה על האינטרסים של החברה. בנוסף, מצופה ממך להפגין מנהיגות ולקבל החלטה בעצמך ולא לקבל החלטה בהסתמך על דעותיהם של אחרים. בהקשר זה חשוב לציין כי לגיטימי בהחלט להתייעץ עם דמויות סמכות ולקבל חוות דעת נוספות. עם זאת, מבין האפשרויות המוצעות בשאלה זו, אנו ממליצים לבחור בתשובה ד', שכן היא מעידה על יכולתך להפעיל שיקול דעת מקצועי ולא להיות מוטה על ידי שיקולים אחרים. כך למשל, אם תקבל את רעיונו של העובד הבכיר יותר (תשובה ב') רק משום שהוא בכיר יותר, הדבר עלול להעיד על שיקול דעת לקוי, שכן גם עובדים פחות בכירים, ובפרט כאשר מדובר בעובד בולט, עשויים להציע רעיון מצוין.

7. בישיבה שמכנס מנהל המחוז, אתם מתבקשים להציע רעיונות לשיפור מצבה הכלכלי של החברה. אתה מציע רעיון שהוא דוחה על הסף.

כיצד תנהג?
א. מנסה בכל זאת לשכנע אותו בצדקת הרעיון שלי
ב. חושב על רעיון אחר ומציע אותו במהלך הישיבה
ג. ניגש אליו בסיום הישיבה ומנסה לשכנע אותו שוב
ד. פונה ישירות למנכ"ל החברה ומציע לו את הרעיון

הצעה לפתרון
שאלה זו בוחנת תכונות ויכולות כמו איפוק, גמישות מחשבתית והתמודדות עם דחייה. ממנהל טוב מצופה לא רק להתעקש על צדקת טיעוניו, אלא גם להיות מסוגל להתמודד עם דחייה, להתאושש ולהסתגל במהירות למצבים חדשים, תוך ייעול נתונים שהיו בעבר בעוכריו. על כן, כאשר הצעה שהעלית נדחית על הסף, התעקשות על קבלתה עלולה להתפרש לא רק כנחישות, אלא גם כנוקשות ועקשנות, ועל כן, מבין האפשרויות המוצעות, התגובה המסתגלת ביותר תהיה זו המציעה לחשוב על רעיון אחר, כלומר, תשובה ב'.

8. מהי התכונה החשובה ביותר בעיניך בעובד טוב?
א. נאמנות למערכת
ב. הפרדת עיקר מטפל
ג. יחסי אנוש טובים
ד. כל התכונות חשובות באותה המידה

הצעה לפתרון
בשאלה זו נבחנת יכולתך לגייס ולשמר עובדים בהתאם לתכונות החשובות להצלחת הארגון. התכונות המוצעות בשאלה זו חשובות כולן באותה המידה: עובד יעיל הנאמן למערכת אך אינו מצליח להתנהל בצורה טובה ונעימה מול יתר העובדים עלול להעכיר את אווירת העבודה ולפגום, בסופו של דבר, בתוצרי הארגון. עובד הנאמן למערכת ובעל יחסי אנוש טובים אך אינו מצליח להפריד עיקר מטפל ולכן עובד בצורה שאינה יעילה עלול לפגום בתפוקות הארגון, בהכנסותיו ובהצלחתו. עובד יעיל בעל יחסי אנוש טובים אשר אינו נאמן למערכת לא ישרת את הארגון בו הוא עובד, והוא אף עלול לחתור תחתיו או לעזוב אותו תמורת הצעה טובה יותר. על כן, רק שילוב בין שלוש התכונות, כפי שמוצע בתשובה ד', מהווה את מכלול התכונות הרצויות בעובד טוב.

9. אתה שוקד תקופה ארוכה על פרויקט גדול שסיומו קריטי להצלחת החברה. לקראת סופו, אחד העובדים מסרב לשתף פעולה.

כיצד תנהג?
א. אודיע לעובד כי מעתה הוא אינו לוקח עוד חלק בפרויקט
ב. אעביר את העובד למשימה אחרת בתוך הפרויקט על מנת שלא יחבל בהצלחתו
ג. אזמן את העובד לשיחה ואסביר לו את חשיבות שיתוף הפעולה שלו
ד. אפנה למנכ"ל החברה ואבקש לפטר את העובד

הצעה לפתרון
שאלה זו נועדה לבחון את יכולתך להתמודד עם קונפליקטים ואת האופן שבו אתה פותר בעיות. במקרה המדובר בשאלה, פיטורים של העובד עלולים להיתפס כמעשה קיצוני שאינו פרופורציונלי. ממנהל טוב מצופה לא רק לדאוג לקידום החברה אלא גם לשמור על המשאב האנושי הפועל בה. על כן, כאשר עובד מסרב לשתף פעולה, המעשה הנכון הוא לנסות ולברר מדוע הדבר נעשה: האם משהו קרה לאותו עובד? האם משהו בהתנהלות הפרויקט מפריע לו והוא לא חש בנוח להעלות זאת בפניך? זימון העובד לשיחה תוך הבהרת צרכי החברה והצבת גבולות, כפי שמוצע בתשובה ג', הוא הפתרון הנכון ביותר עבור הסיטואציה הנתונה.

10. בתקופה האחרונה אתה חש שאחד העובדים חותר תחתיך ומנסה לתפוס את מקומך.

כיצד תנהג?
א. מנסה לברר מול יתר העובדים במחלקה האם יש ביסוס לתחושותיך
ב. מזמן אותו לשיחה ונוזף בו במידת הצורך
ג. ממתין לראות אם הוא אכן ייזום מהלך כלשהו נגדך
ד. מבקש ממנכ"ל החברה לפטרו

הצעה לפתרון
בשאלה זו מוצג מצב בו עליך, כמנהל, להתמודד עם מצב עמום, שבו אינך בטוח בנעשה מאחורי גבך. פנייה לעובדים לאישוש תחושותיך, כפי שמוצע בתשובה א', עלול להעיד על חוסר ביטחון ואף לשדר חשיבה פרנואידית מעט מול יתר העובדים. המתנה למהלך מצד העובד, כפי שמוצע בתשובה ג', תיתפס כפאסיביות, תכונה שאינה רצויה במנהל. בקשה לפטר את העובד, כפי שמוצע בתשובה ד', עלולה להיתפס כמעשה קיצוני, בפרט משום שאינך בטוח שאכן מדובר בחתירה תחתיך. על כן, זימון לשיחת הבהרה ונזיפה, אם אכן הדברים מתאמתים, כפי שמוצע בתשובה ב', הוא הפתרון הרצוי.
נשמח שתצטרפו גם אתם לאלפי הלקוחות שבחרו בערכות ההכנה מבית ניב רווח!‬
קליק ונתקשר
טיפ חשוב!

טיפ חשוב!

זכרו תמיד ששאלון זה נועד לאמוד את התאמתכם לתפקידים ניהוליים. חשבו על תכונות המצופות ממנהל: בגרות, נטילת אחריות, חתירה להשגת מטרות הארגון, העלאת המוטיבציה בקרב העובדים, יחסי אנוש טובים עוד, וחשבו תמיד איזו מהאפשרויות המוצעות נותנת ביטוי לתכונות הללו.
2024 © כל הזכויות שמורות לחברת ניב רווח פסיכומטרי בע"מ | נגישות לאנשים עם מוגבלות

השאר פרטים וניצור איתך קשר בתוך זמן קצר